Cinema 1 nu și-a respectat propria concepție de programe, fiind sancționat cu 18 000 lei

25.04.2023

Postul Cinema 1 a fost sancționat repetat pentru încălcarea propriei Concepții a serviciului de programe, prevăzută în licența de emisie. În ședința din 21 aprilie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au votat pentru aplicarea unei amenzi de 18 000 lei.

 

Conform Concepției, postul de televiziune urma să difuzeze 22,24% de programe audiovizuale realizate de producători ce provin din statele membre ale Uniunii Europene și/sau din statele terțe participante la Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră (Filme – Ucraina), însă calculele au atestat 0%. De asemenea, programele audiovizuale realizate de producători ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova, indicate de furnizorul de servicii media este de 22,24%, în realitate acestea au constituit 51,34%.

 

Furnizorul nu și-a propus să aibă programe achiziționate, însă a difuzat programul „Ceva Interesant” realizat de furnizorul „MEDIA PRO GROUP” SRL fondatorul „ITV”, ceea ce constituie 6,55% din totalul programelor. Postul a indicat 70,09% de opere europene, monitorizarea a identificat doar 22,56%. Și operele audiovizuale europene create de producători independenți din Republica Moldova au fost cu 34% mai puține.

 

Totodată, s-au atestat devieri și la Structura serviciului media audiovizual pe tipuri de programe/emisiuni, conform căreia, în perioada de raport, Cinema 1 a difuzat „Programe informative și analitice”, în proporție de 26,87% față de cel indicat de 19,24%. La rubrica „Alte tipuri de emisiuni”, furnizorul a indicat 22,25%, dar în urma monitorizării s-au atestat 5,59% –  din acest compartiment făcând parte programele audiovizuale „Азбука вкуса” și „Новое Утро”.

 

Controlul, realizat pe parcursul a 7 zile consecutive, a fost dispus ca urmare a autosesizării membrului CA, Orest Dabija.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie