Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a dezbătut în ședință publică raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului

28.03.2023

Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a dezbătut în ședință publică raportul de activitate pentru anul 2022 al Consiliului Audiovizualului (CA).

 

Potrivit raportului, pe parcursul anului 2022, Consiliul Audiovizualului a aplicat 447 de sancțiuni furnizorilor de servicii media și distribuitorilor pentru nerespectarea legislației care reglementează activitatea în domeniul audiovizualului. Este vorba despre 235 de amenzi în sumă totală de 2 340 000 de lei și 212 de avertizări publice. Datele se regăsesc în raportul de activitate al instituției, care a fost prezentat la Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media de astăzi.

 

95 de sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea articolului 13 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, care se referă la asigurarea informării corecte. Totodată, pe parcursul anului 2022, membrii Consiliului Audiovizualului au acordat o atenție deosebită felului în care sunt mediatizate subiectele despre agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și despre criza de securitate din regiune. Membrii CA au constatat că unele posturi TV nu au asigurat informarea corectă, încălcând principiile bunei credințe, imparțialității, echilibrului de opinii și al separării faptelor de opinii. În consecință, au fost aplicate 55 de sancțiuni în sumă totală de 213 000 de lei.

 

Consiliul Audiovizualului a mai inițiat, din oficiu, controlul privind corectitudinea cu care au fost reflectate tema refugiaților sau decizia de interzicere a simbolurilor ce ilustrează și justifică agresiunea militară. A mai fost inițiată, din oficiu, o monitorizare referitoare la ținuta lingvistică în programele de știri și cele de dezbateri.

 

În anul 2023, Consiliul Audiovizualului își propune, în continuare, să pună accent pe respectarea prevederilor ce țin de programele audiovizuale locale, protejarea spațiului audiovizual național, asigurarea informării corecte, respectarea regimului juridic al proprietății, precum și pe reflectarea alegerilor locale din 2023.

 

În urma dezbaterilor, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a luat act de Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022 și va propune plenului Parlamentului spre aprobare un proiect de hotărâre cu referire la acesta.

 

 

Sursa: multimedia.parlament.md