CA a sancționat cu avertizare publică „TV 6” și „Orhei TV”, urmare a petiției Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

14.03.2022
Autoritatea de reglementare a examinat rezultatele monitorizării serviciului media „TV 6” și „Orhei TV în cadrul ședinței publice din 11 martie 2022”, urmare a petiției Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC).

Rezultatele monitorizării au atestat inexactități în ceea ce privește reflectarea poziției părții vizate – directorul STISC, Gheorghe Pantaz.

 

În acest sens este de specificat că petiționarul a remis în anexă lista de întrebări-răspunsuri oferite jurnalistului. Confruntarea răspunsurilor oferite de petiționar și a conținutului citatelor date în emisie atestă că, în cadrul subiectului difuzat de serviciile media „TV6” și „Orhei TV”, au fost omise sau rupte din context mai multe informații importante.
Prin urmare sunt relevante prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din CSMA, conform cărora: „În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigenţe: Să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informaţia să fie verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”.

 

Astfel furnizorul de servicii media „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoare a posturilor de televiziune „TV 6” și „Orhei TV”, a fost sancționat:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
„TV 6”,
„MEDIA RESURSE” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică
„Orhei TV”,
„MEDIA RESURSE” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) lit. a) din Cod.
Avertizare publică

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, „MEDIA RESURSE” SRL este obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul