CA a sancționat RTR Moldova cu 20 000 de lei pentru modul în care a reflectat criza de securitate din regiune și războiul din Ucraina

17.03.2022
Consiliul Audiovizualului a decis pe perioada stării de urgență, monitorizarea programelor audiovizuale de știri și de dezbateri, de informare în probleme de interes public, inclusiv cele achiziționate/retransmise, ale posturilor de televiziune.

În cadrul ședinței publice din 17 martie 2022, autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării inițiate de Consiliul Audiovizualului (CA) pe perioada stării de urgență, urmare a demersului din 28 februarie 2022 din partea membrului CA, Ruslan Mihalevschi.

 

Astfel, prin Decizia nr. 67 din 02 martie 2022, Consiliul Audiovizualului a dispus monitorizarea serviciului de programe al postului de televiziune „RTR Moldova”, pentru perioadele: 06 februarie, orele 19.00-24.00; 11, 12, 13, 14, 15 februarie, orele 19.00-24.00; 20 februarie, orele 19.00-24.00; 21 februarie, orele 20.00-24.00 și 22 februarie, orele 00.00-24.00, privind respectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (4), (5), (6) și art. 17 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale.

Este de menționat că furnizorul de servicii media „TV – Comunicații Grup” SRL, fondatoarea postului de televiziune „RTR Moldova” nu a dat curs solicitării Consiliului Audiovizualului de a prezenta înregistrările serviciului media audiovizual pentru perioadele menționate, pe motivul „problemelor tehnice legate de server”.

 

Prin urmare, din cauza neprezentării de către furnizorul de servicii media a tuturor înregistrărilor solicitate ale serviciului de programe solicitate de Consiliul Audiovizualului, a fost posibilă doar o monitorizare parțială.
În temeiul prevederilor art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea a șase buletine informative locale difuzate de către  „RTR Moldova”:

11, 14 februarie – buletin în limba română; 15 februarie – buletin în limba rusă; 21 februarie – buletin în limbile română/rusă; 22 februarie – buletin în limba rusă și programul, „Вести недели”, preluat din Federația Rusă la data de 20 februarie 2022.

 

Rezultatele monitorizării  au atestat că, atât în programele informative locale, cât și în programul retransmis „Вести Недели”, majoritatea subiectelor cu referire la evenimentele din Ucraina sunt reflectate unilateral, cu acuzații neprobate, amestec dintre fapte și opinii, informațiile fiind prezentate părtinitor. Totodată, a doua sursă sau o sursă alternativă fie este omisă, fie este prezentată formal. Per ansamblu, analiza calitativă a informațiilor relatate,  conturează un tablou în care autoritățile ucrainene, SUA și NATO sunt părțile criminale, provocatoare și care nu doresc instaurarea păcii în regiune, în timp ce Rusiei îi revine rolul de pacificator și care mereu în acțiunile sale s-a ghidat de factorul diplomatic.

Prin urmare, se atestă că furnizorul  media audiovizual „RTR Moldova” a comis încălcări de la prevederile art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale, inclusiv de la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a).

 

Consiliul Audiovizualului a aplicat următoarele sancțiuni:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
1.
„RTR Moldova”,
„TV-Comunicații Grup” SRL
pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. i) din Cod.
Amendă
10000 de lei
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (5) lit. k) din Cod.
Amendă
10000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale, „TV-Comunicații Grup” SRL este obligată  să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul