CA va supune dezbaterilor publice proiectul Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027

18.07.2022

Consiliul Audiovizualului va prezenta și va supune dezbaterilor publice proiectul Strategiei de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023-2027.

 

Evenimentul va avea loc vineri, pe data de 22 iulie, ora 09:00-11:30, în Sala de conferințe a hotelului „Regency”, pe str. Sfatul Țării nr. 17, Chișinău.

 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 766, Consiliul Audiovizualului elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează și pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu și lung.

 

Astfel, în data de 24 iunie 2022, CA a inițiat consultări publice asupra proiectului Strategiei.

 

La eveniment au fost invitați reprezentanți ai furnizorilor și distribuitorilor de servicii media, ai sectorului neguvernamental de media, parteneri internaționali și de dezvoltare.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul