CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI A APROBAT CRITERIILE PRIVIND STABILIREA LISTEI SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE „MUST CARRY”

08.04.2022

În cadrul ședinței de astăzi, 08 aprilie 2022, Consiliul Audiovizualului a aprobat criteriile privind stabilirea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”, care cuprinde următoarele:

 

1.1. În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt incluse:

1.1.1. serviciile de televiziune ale furnizorilor publici de servicii media din Republica Moldova; retransmisia serviciului de televiziune al furnizorului public regional de servicii media „Găgăuzia Radio Televizionu” fiind obligatorie doar pentru distribuitorii de servicii din UTA Găgăuzia.

1.1.2. servicii de televiziune ale furnizorilor publici de servicii media din alte state, incluse în Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” în bază de reciprocitate.

1.2. În Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry” sunt incluse cel mult 10 servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali, servicii, care întrunesc cumulativ următoarele criterii:

1.2.1. sunt incluse în lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a căror retransmisie, ulterior, nu este condiționată tehnic și/sau financiar, de către furnizorii de servicii sau de către reprezentanții legali ai acestora;

1.2.2. au durate medii zilnice, ale programelor audiovizuale locale transmise, egale sau mai mari decât cele prevăzute în art.4 alin.(3) lit. c), (4), (7) și (9) din Codul serviciilor media audiovizuale;

1.2.3. duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale prevăzute în p.1.2.2 sunt cele mai mari, în raport cu cele ale altor servicii de televiziune ale furnizorilor privați naționali;

1.2.4. au cel mai mare volum de programe locale cu caracter informativ, educativ şi de divertisment în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual.

1.3. Duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale locale, prevăzute la p.1.2 nu includ publicitatea, teleshoppingul și autopromovarea.

Este de menționat că respectivele criterii au fost propuse spre dezbateri publice.

Drept urmare, Consiliul Audiovizualului urmează să aprobe Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul