CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI A APROBAT LISTA SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE „MUST CARRY”

23.02.2022

Consiliul Audiovizualului, în cadrul ședinței din 23 februarie 2022, a aprobat Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”.

În conformitate cu art. 75 alin. (4) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale,  ,,Consiliul Audiovizualului elaborează şi actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune şi a celor „must carry” şi o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului”. Totodată, potrivit art. 1 din Codul serviciilor media audiovizuale: ,,servicii media audiovizuale „must carry” – servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului”.

 

În ședința din 26 ianuarie 2022, Consiliul Audiovizualului a inițiat consultările publice pentru aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”. Propuneri au fost înregistrate din partea Asociației Presei Electronice – APEL, SA „Moldtelecom” și AO „Humanity”.

 

Urmare a consultărilor publice, pentru anul 2022 au fost stabilite următoarele criterii privind aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry”:

 

1. Serviciile sunt libere la retransmisiune;

2. Are calitatea de furnizor public de servicii media;

3. Principiul reciprocității.

 

Consiliul Audiovizualului a aprobat Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”, după cum urmează:

 

  1. Moldova-1;
  2. Moldova-2;
  3. TV-Găgăuzia (obligatoriu pentru retransmisie în UTA Găgăuzia);
  4. TVR Moldova.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul