CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI A AVUT O ȘEDINȚĂ DE LUCRU CU MEMBRII ASOCIAȚIEI NAȚIONALE PATRONALE A RADIODIFUZORILOR

07.06.2022

Vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, membrii Eugeniu Rîbca, Orest Dabija și Ruslan Mihalevschi, precum și angajații CA, Lilia Guțu, Victoria Cecan – Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare, și Grigore Chițanu, șef Direcția Juridică și Reglementări, au participat la ședința Adunării Generale a membrilor Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova din data de 02 iunie 2022.

 

Andrei Covalenco, președintele Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor, a avut o serie de întrebări către reprezentanții Consiliului Audiovizualului, legate de clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali, regionali și locali; monitorizarea furnizorilor de servicii media la capitolul produs local și metodologia de monitorizare aplicată, precum și interacțiunea furnizorilor de servicii media cu Consiliul Audiovizualului.

 

Astfel, membrul Eugeniu Rîbca a făcut o detaliere a procedurii de clasificare a furnizorilor de servicii media audiovizuale în naționali, regionali și locali – Decizia nr. 100 din 30 martie 2022, care va intra în vigoare începând cu 01 septembrie și care a fost supusă consultărilor publice.

Atribuirea furnizorilor la una din categoriile clasificate este determinată de întrunirea cumulativă a două condiții: 1) numărul populației care poate recepționa serviciile furnizorului și 2) la ce nivel se adresează serviciile media ale acestuia. Consiliul Audiovizualului a clasificat furnizorii de servicii media în baza informațiilor oficiale deținute: ale Biroului Național de Statistică (numărul populației în baza recensământului din 2014) și a informațiilor recepționate de la IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (indicarea ariei de acoperire pe localități a frecvențelor radio). Pentru stabilirea criteriului „populația care poate recepționa serviciul furnizorului” s-a luat în calcul informația cu privire la rețeaua de comunicații electronice folosită pentru furnizarea serviciului media audiovizual. În cazul în care serviciul media audiovizual este furnizat prin intermediul Multiplexului național A și Satelit – atunci serviciul media audiovizual poate fi recepționat de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova, iar dacă serviciul media audiovizual este furnizat doar prin intermediul distribuitorilor de servicii media – numărul populației care poate recepționa serviciul media audiovizual depinde de numărul populației din localitățile unde își desfășoară activitatea distribuitorii de servicii media prin intermediul cărora este furnizat serviciul media audiovizual (furnizorii de servicii media audiovizuale care sunt retransmiși de SA „Moldtelecom” pot fi recepționați de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova).

 

La stabilirea criteriului „la ce nivel se adresează serviciile media” au fost analizate structura serviciului media audiovizual, genul programelor locale/achiziționate și grila de emisie a fiecărui furnizor în parte. Astfel, în funcție de genericul programelor difuzate, problemele abordate în cadrul programelor de dezbateri, invitații în cadrul programelor, a fost stabilit la ce nivel se adresează serviciile media audiovizuale.

De asemenea, dl Rîbca, s-a referit la art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale – Programele audiovizuale locale: volumul zilnic de programe locale, programe în primă difuzare, obligația de a transmite 80 la sută din programe în limba română și 75 la sută în orele de maximă audiență etc.

 

Victoria Cecan, șefă adjunctă, Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare, a explicat procedura de monitorizare și remitere a rapoartelor de monitorizare, accentuând faptul că furnizorii de servicii media au posibilitatea de a analiza, a compara și a contrapune rezultatele monitorizării cu propriile date la Direcția Monitorizare a Consiliului Audiovizualului.

În această ordine de idei, Consiliul Audiovizualului informează că oferă furnizorilor și distribuitorilor de servicii media consiliere specializată asupra oricărei situații caracteristice domeniului de activitate.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul