Consiliul Audiovizualului a sancționat TV6 și Orhei TV cu amenzi de 20 000 lei și avertizare publică

04.11.2022

În ședința din 04 noiembrie 2022, Consiliul Audiovizualului a sancționat cu amendă de 13 000 de lei „Media Resurse” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „TV 6”, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale. O altă amendă în mărime de 7000 de lei a fost dată aceluiași furnizor pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) și o avertizare publică pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din Cod.

 

„Media Resurse” SRL, care este și fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Orhei TV”, a mai fost sancționată cu amendă de 13 000 de lei, pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Cod; cu amendă de 7000 de lei pentru încălcarea repetată prevederilor art. 13 alin. (5) lit. a) și cu avertizare publică pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. e) din CSMA.

 

Prin Decizia nr. 303 din 23 septembrie 2022, în contextul evenimentelor politice recente din țară, membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a solicitat dispunerea monitorizării principalelor programe audiovizuale informative în limba rusă „Время новостей”, difuzate la cele două posturi în zilele de 9, 12, 13, 14, 16, 20 și 21 septembrie 2022.

 

Rezultatele monitorizării au arătat că din timpul de emisie alocat subiecții monitorizați în perioada definită, toți au fost reflectați preponderent neutru, cu excepția BECS care a avut o mediatizare doar neutră. Guvernarea (Președinția, Guvernul și majoritatea parlamentară PAS) a mai avut parte de o reflectare negativă și nesemnificativ pozitivă. Din timpul total de emisie oferit PPȘor se observă și o mediatizare nesemnificativ negativă și pozitivă, chiar dacă comparativ cu ceilalți subiecți, PPȘor a avut parte de o reflectare puțin mai mare, în lumină pozitivă. APL a fost mediatizat într-o conotație neutră și nesemnificativ pozitivă.

 

În ce privește reflectarea directă și indirectă a subiecților politici, Guvernarea a fost mediatizată preponderent indirect, iar PPȘor și APL au fost reflectați atât direct, cât și indirect, în timp ce BECS doar indirect. De asemenea, urmare a analizei cantitative și calitative s-a atestat că în perioada de raport, serviciile media audiovizuale de televiziune „TV6” și „Orhei TV” nu au ținut
cont de normele corectitudinii, a bunei-credințe, rigorii și acurateței în realizarea mai multor subiecte. Totodată, mai multe știri difuzate în cadrul programelor informative supuse monitorizării au conținut imagini/ secvențe video, a căror sursă nu a fost indicată.