CA inițiază consultări publice asupra proiectului de modificare a Regulamentului privind conținuturile audiovizuale

24.06.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra proiectului de modificare a Regulamentului privind conținuturile audiovizuale.

 

În conformitate cu prevederile art.16 alin.(4) și art.75 alin.(3) lit. f) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.462-466, art.766), Consiliul Audiovizualului aprobă reglementări în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu dizabilităţi de văz și al persoanelor cu dizabilităţi de auz.

 

Regulamentul privind conținuturile audiovizuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.13-20, art.63), aprobat prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr.61/219 din 30.12.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind conţinuturile audiovizuale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.55-61, art.204) se modifică după cum urmează:

 

1) Punctele 166 și 167 vor avea următorul cuprins:

 

166. Persoanele cu dizabilităţi de văz și persoanele cu dizabilităţi de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.

167. Furnizorii de servicii media asigură redarea imaginii feței și a mâinilor persoanei, care realizează interpretarea în limbaj mimico-gestual, în mărime de cel puțin 1/3 din ecran.”

 

2) Se completează cu punctele 1671 și 1672 cu următorul cuprins:

 

1671. Furnizorii de servicii media redau simultan, în cadrul programelor audiovizuale, și imaginea feței și a mâinilor interpretului în limbaj mimico-gestual, atunci când acesta este prezent la următoarele evenimente:

comunicări oficiale ale autorităţilor publice cu privire la starea de urgenţă, de asediu şi de război;
evenimente oficiale ale autorităţilor publice;
evenimentelor din campania electorală.

 

1672. Pentru a asigura accesul la servicii media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz, furnizorii de servicii media asigură corelarea imaginii de pe ecran cu fundalul sonor, în următoarele categorii de programe audiovizuale:

 

– buletine de știri;
– meteo.

 

În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 21 iulie 2022, la adresa electronică [email protected], propunerile cu privire la proiectul de modificare a Regulamentului privind conținuturile audiovizuale.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul