CA inițiază consultări publice în vederea aprobării Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a slot-urilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs

06.05.2022

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs (în anexă).

 

În conformitate cu Art. III alin. (5) din Legea nr.60/2022 pentru modificarea unor acte normative „Consiliul Audiovizualului, în termen de cel mult 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba Regulamentul cu privire la procedura şi condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex şi/sau a frecvențelor radio prin concurs şi va iniţia procedura de concurs.
Astfel, în temeiul prevederilor art. 75 alin. (3) lit. j) din Codul serviciilor media audiovizuale, „Consiliul Audiovizualului în vederea exercitării atribuțiilor sale, elaborează şi supraveghează punerea în aplicare: a altor acte normative care asigură implementarea prevederilor prezentului cod ”,  Consiliul Audiovizualului a elaborat Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs.

În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 23 mai 2022, la adresa electronică [email protected], propunerile cu privire la Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs care urmează să fie aprobat de autoritatea audiovizuală.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul