Consiliul Audiovizualului obține câștig de cauză față de Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu” privind modul de reflectare a campaniei electorale

30.11.2023

Consiliul Audiovizualului a obținut câștig de cauză față de Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu”, privind sancționarea cu 23 000 de lei și 4 avertizări publice a serviciului de televiziune TV-Găgăuzia, pentru lipsa echilibrului în reflectarea știrilor, difuzarea de informații incomplete, omiterea prezentării opiniilor alternative, precum și pentru vizarea concurenților electorali într-un program care nu a fost inclus în declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor locale din 05 noiembrie 2023.

 

Conform constatărilor controlului, pe 23 octombrie 2023, TV-Găgăuzia a difuzat un subiect despre semnarea de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a unui proiect de lege privind restituirea impozitelor și taxelor agenților economici din UTA Găgăuzia din bugetul regiunii. Vice-spicherul Adunării Populare din Găgăuzia a calificat legea drept antipopulară și neconstituțională, în reportaj nefiind prezentată opinia Președinției. Astfel, subiectul a fost reflectat unilateral.

 

Un alt subiect din același buletin a relatat declarațiile bașcanei, Evghenia Guțul, privind transferul de bani pentru adaosul la pensii, dar nu a inclus informații complete referitor la avizul negativ asupra documentului din partea Departamentului de Justiție din Comrat și despre sponsorii necunoscuți. Prin urmare, s-a atestat lipsa unei informări corecte.

 

Într-un reportaj din 25 octombrie 2023 despre sesizarea Curții Constituționale din partea deputaților Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor și a reprezentanților Adunării Populare din autonomie referitor la constituționalitatea legii privind restituirea TVA, declarațiile nu au fost echilibrate cu poziția Președinției.

 

În cadrul câtorva subiecte din 24 și 25 octombrie 2023 au fost prezentate imagini fără menționarea sursei de proveniență, iar într-o știre din 25 octombrie, imaginile de arhivă nu au fost marcate corespunzător.

 

Pe 29 octombrie, postul TV a difuzat emisiunea „Большая игра”, o reluare din 15 octombrie 2023, în care au fost menționați concurenți electorali, deși aceștia, conform Codului electoral, nu pot avea intervenții directe sau indirecte și nu pot fi vizați de terți în alte programe decât cele cu caracter electoral, stabilite în declarația privind politica editorială.

 

Astfel, prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 30 noiembrie 2023, acțiunea înaintată de Compania Publică „Gagauziya Radio Televizionu” privind anularea deciziei din 3 noiembrie 2023 a fost declarată inadmisibilă.