CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI ȘI CONSILIUL CONCURENȚEI AU ÎNCHEIAT UN ACORD DE COLABORARE

26.09.2022

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, au semnat, pe data de 23 septembrie 2022, un Acord de colaborare, care are ca scop îndeplinirea eficientă a atribuțiilor instituționale privind asigurarea și promovarea concurenței în domeniile de competență.

 

Astfel, părțile au convenit asupra unor obiective comune ce țin de:

 

  • participarea activă în format de cooperare națională;
  • stabilirea unei modalități și proceduri de comunicare cât mai eficiente;
  • extinderea relațiilor multidimensionale reciproc avantajoase;
  • dezvoltarea și intensificarea relațiilor de colaborare în domeniile concurenței și audiovizualului;
  • asigurarea unei concurențe loiale pe piața serviciilor media audiovizuale, al prevenirii și excluderii situațiilor dominante în formarea opiniei publice prin intermediul furnizorilor de servicii media;
  • stabilirii unor relații efective și eficiente de colaborare.

 

La baza Acordului au stat principiile legalității, obiectivității, independenței, transparenței, bunei-credințe, deschiderii și neadmiterii imixtiunii în activitatea reciprocă.

 

Prin acest Acord, Consiliul Audiovizualului și Consiliul Concurenței vor institui un cadru de colaborare și schimb rapid și eficient de informații de interes comun, în vederea prevenirii și descurajării practicilor anticoncurențiale pe piața serviciilor media audiovizuale, asigurării unei concurențe loiale în domeniul audiovizual, în conformitate cu legislația națională și bunele practici internaționale, prevenirii și excluderii situațiilor dominante în formarea opiniei publice prin intermediul furnizorilor de servicii media, și implementării altor măsuri necesare pentru asigurarea respectării legislației în domeniul concurenței și audiovizualului pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 

Acordul a intrat în vigoare la data semnării și a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată.

 

Este de menționat că în Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018se  statuează expres, la art. 85 – Cooperarea cu alte autorități publice: „(3) Consiliul Audiovizualului cooperează cu Consiliul Concurenței în scopul asigurării unei concurențe loiale pe piața serviciilor media audiovizuale, al prevenirii și excluderii situațiilor dominante în formarea opiniei publice prin intermediul furnizorilor de servicii media”.

 

Articolul 29. Limitarea cotei de audiență din CSMA incumbă Consiliului Concurenței să sesizeze Consiliul Audiovizualului în cazul în care constată o concentrare excesivă a proprietății și a audienței, ceea ce favorizează crearea unor poziții dominante în formarea opiniei publice și duce la uniformizarea conținutului media, punând, astfel, în pericol pluralismul și diversitatea în mass-media.

 

Acordul de colaborare semnat de Consiliul Audiovizualului și Consiliul Concurenței va constitui un instrument de cercetare obiectivă și pertinentă a situației actuale de pe piața mass-media pentru a identifica potențiale elemente de manipulare informațională prin intermediul grupurilor de interese/ monopoluri și a asigura contracararea concentrării proprietății și protecția concurenței loiale în domeniul audiovizual.

 

Serviciul Comunicare și relații externe