CONSULTĂRI PUBLICE PENTRU APROBAREA LISTEI SERVICIILOR MEDIA AUDIOVIZUALE LIBERE LA RETRANSMISIUNE ȘI A CELOR „MUST CARRY”

26.01.2022
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice pentru aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry”.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 75 alin. (4) lit. d) din Codul serviciilor media audiovizuale ,,Consiliul Audiovizualului elaborează și actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry” și o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului”. În lista furnizorilor serviciilor media audiovizuale ,,must carry” se includ: furnizori publici de servicii media audiovizuale și furnizori privați de servicii media audiovizuale.

 

În acest sens, Consiliul Audiovizualului a solicitat furnizorilor de servicii media să comunice dacă serviciile media audiovizuale deținute sunt libere la retransmisiune.

Așadar, 42 de posturi de televiziune au comunicat că serviciile media audiovizuale puse la dispoziția publicului sunt libere la retransmisiune: BTV, TV6, Orhei TV, Publika TV, Prime, Canal 2, Canal 3 , Canal 5, Exclusiv TV, NTV Moldova, CTC, PEH TV, RTR Moldova, TV8, Rlive TV, Elita TV, ITV, Agro TV Moldova, Jurnal TV, STV, GN TV, Legal TV, Privesc.Eu TV, Studio-L, Moldova-1, Moldova 2, Busuioc TV, TVC 21, Gurinel TV, Mega TV, Familia, Special TV, Drochia-TV, Axial TV, Albasat, Cotidianul TV-CTV, „Media TV”, TV-Găgăuzia, Orizont TV, Accent TV, Primul în Moldova , TVR Moldova. În cadrul dezbaterilor publice din ședința din 26 ianuarie 2022, membrii Consiliului au lansat spre consultări publice Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry”.

 

Lista serviciilor media audiovizuale ,,must carry”

 

Nr.

Denumirea furnizorului de servicii media

Denumirea postului de televiziune

1

Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Moldova 1

2

Instituția Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Moldova 2

3

Compania Publică „Găgăuziya Radio Televizionu”*

 TV Găgăuzia

 

Notă: *Postul de televiziune „TV-Găgăuzia”, ce aparține furnizorului public regional de servicii media

 

Compania „Gagauziya Radio Televizionu”, să fie obligatoriu retransmis în UTA Găgăuzia, iar în celelalte localități – opțional; Lista urmează să fie completată.

Furnizorii serviciilor media audiovizuale care urmează a fi parte a acestei liste trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii:

 

a) au statut de furnizor național de servicii media;

b) difuzează programe audiovizuale locale în volum de cel puțin 8 ore pe zi, inclusiv 50% în prima difuzare, timp în care nu se include publicitatea, teleshoppingul și autopromovarea;

c) difuzează opere audiovizuale europene în volum de cel puțin de 50% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, timp în care nu se include publicitatea, teleshoppingul și autopromovarea;

d) asigură diversitate de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual;

e) asigură informarea corectă a populației, în conformitate cu art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale și nu au fost sancționați pecuniar în ultimele 12 luni pentru încălcarea articolului 13 din Codul serviciilor media audiovizuale.

 

În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 10 februarie 2022, la adresa electronică e-mail: [email protected],  propunerile cu privire la Lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune și a celor „must carry”, care va fi aprobată ulterior de autoritatea audiovizuală.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul