CONSULTĂRI PUBLICE

17.02.2022
Consiliul Audiovizualului inițiază consultări publice privind Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultări publice asupra Regulilor de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte (art. 13, CSMA).

În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (3), alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale: „(3) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează și supraveghează punerea în aplicare: f) a reglementărilor privind asigurarea accesului la servicii media audiovizuale, privind informarea corectă, dreptul la replică, protecția minorilor și a persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen”, (6) În vederea exercitării atribuțiilor, Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum și reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare”.

 

În acest sens, reieșind din necesitatea de a asigura informarea corectă a publicului în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale, Consiliul Audiovizualului a propus, în ședința din 16 februarie 2022, spre consultări publice Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte (art. 13, CSMA).
Astfel, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până pe data de 03 martie 2022, la adresa electronică [email protected], propuneri pe marginea documentului.

Regulile de conduită profesională pentru asigurarea informării corecte (art. 13, CSMA) pot fi consultate mai jos.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul
Regulile de conduită profesională
pentru asigurarea informării corecte (art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale)