Cota de cel puțin 10% de opere europene ale producătorilor independenți din Republica Moldova pentru posturile TV

04.01.2024

Furnizorii posturilor de televiziune urmează să aloce cel puțin 10% din timpul de emisie operelor audiovizuale europene ale producătorilor independenți din Republica Moldova, începând cu 22 iunie 2024.

 

Prevederea de la art. 6 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) presupune rezervarea a cel puțin 10% din timpul de emisie al fiecărui serviciu media, operelor europene create de producătorii independenți din țară. În această cotă nu se include timpul alocat știrilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicității, serviciilor de teletext și teleshoppingului.

 

Potrivit art. 6 din CSMA, operele audiovizuale europene sunt producții provenite din statele membre ale Uniunii Europene, precum și din Republica Moldova și din statele terțe care au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Aici mai sunt incluse operele coproduse ca parte a unor acorduri privind sectorul audiovizual între Uniunea Europeană și statele terțe.

 

Consiliul Audiovizualului și-a stabilit în Planul de acțiuni pentru acest an, monitorizarea respectării acestei norme legale de către furnizorii de servicii media.

 

Prevederea dată nu se aplică posturilor de radio, televiziunilor locale și comunitare, posturilor de știri, celor sportive și celor dedicate exclusiv teleshoppingului și publicității.