Discuții publice la CA privind aplicarea normelor ce țin de operele muzicale în limba română

29.02.2024

Peste 20 de furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră au participat astăzi la discuții publice online cu reprezentanții Consiliului Audiovizualului (CA), cu privire la aplicarea art. 19 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA). Evenimentul a fost organizat la solicitarea Asociaţiei Naţionale Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova și a furnizorilor de radio, înaintată în cadrul ședinței publice a membrilor Consiliului din 23 februarie.

 

Reprezentanții subdiviziunilor de monitorizare și cea juridică au venit cu explicații pe marginea prevederilor art. 19 alin. (5) din CSMA, care statuează: „Serviciile de televiziune cu conţinut muzical şi serviciile de radiodifuziune sonoră trebuie să conţină cel puţin 30% de opere muzicale în limba română, inclusiv 10% de opere muzicale care provin de la compozitori, artişti-interpreţi şi producători originari din Republica Moldova.”

 

Reprezentanții furnizorilor de radio au adresat întrebări și și-au expus opinia față de interpretarea prevederilor art. 19 din CSMA și a modului de monitorizare a serviciilor media în acest context.

 

La finalul discuțiilor, s-a convenit ca instituția de reglementare și radiodifuzorii să expedieze o notă în adresa Parlamentului cu solicitarea de a fi revizuite anumite norme prevăzute în CSMA.