Fondatorul Agro TV Moldova sancționat cu 5000 de lei pentru modificarea proprietarului beneficiar fără acordul CA

19.04.2024

Fondatorul postului Agro TV Moldova a fost amendat cu 5000 de lei, în ședința de azi a Consiliului Audiovizualului, pentru schimbarea unuia din cei doi beneficiari efectivi fără permisiunea CA.

 

Conform datelor oferite de Agenția Servicii Publice, pe 29 decembrie 2023 în Registrul de stat al persoanelor juridice au fost înregistrate modificări la nivelul proprietarilor beneficiari și a administratorului societății.

 

La solicitările autorității de reglementare privind datele de identificare ale fondatorilor, furnizorul de servicii media, JEVISE SRL nu a răspuns.

 

Astfel, nu au fost respectate prevederile licenței de emisie, prin modificări în documentele și în datele declarate referitoare la acționari şi asociați, fără aprobarea CA, cu încălcarea art. 25 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale, care prevede că furnizorii de servicii media au obligația să solicite în scris acordul CA pentru orice modificare în aceste acte.