Furnizorii sunt chemați să își expună intenția de a participa la concursul privind obținerea gratuită a licențelor pentru frecvențe radio în multiplexele digitale

06.04.2023

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) îi îndeamnă pe furnizorii de servicii media radio să informeze despre intenția de a participa la concursul privind obținerea gratuită a licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru implementarea multiplexelor de radiodifuziune digitală.

 

Frecvențele radio disponibile sunt indicate în tabelele de mai jos.

 

Tabelul 1: Resursele de spectru pentru crearea/furnizarea multiplexului național DAB+ A

Nr. Identificator BR IFIC Zona de alocare Bloc T-DAB+ A Frecvența
1. MDA_TRIFESTI_11A Trifeşti 11A 216,928 MHz
2. MDA_STRASENI_11C Străşeni 11C 220,352 MHz
3. MDA_MINDRESTI_11 Mîndreşti 11B 218,64 MHz
4. MDA_EDINET_11C Edineţ 11C 220,352 MHz
5. MDA_CAHUL_12B Sud 12B 225,648 MHz
6. MDAVHF11A0402 Est 11A 216,928 MHz

Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului național T-DAB+ A prevăzute în tabelul 1 pot fi valorificate, în funcție de solicitare, sub forma unui multiplex național sau a 6 multiplexe regionale separate de radiodifuziune digitală terestră.

 

Tabelul 2: Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului național T-DAB+ B

Nr. Identificator BR IFIC Zona de alocare Bloc T-DAB+ A Frecvența
1. MDAVHF12C0403 Centru 12C 227,36 MHz
2. MDAVHF12B0404 Nord 12B 225,648 MHz
3. MDAVHF12A0401 SUD 12A 223,936 MHz
4. MDAVHF12D0402 EST 12D 229,072 MHz

Resursele de spectru pentru furnizarea multiplexului național T-DAB+ B prevăzute în tabelul 2 pot fi valorificate, în funcție de solicitare, sub forma unui multiplex național sau a 4 multiplexe regionale separate de radiodifuziune digitală terestră.

 

Persoanele interesate în a obține licențe pentru frecvențele radio (cu indicarea blocului T-DAB+/frecvenței radio și a termenului preconizat pentru obținerea licenței) sunt invitate să informeze, în scris, ANRCETI până la data de 01.05.2023, la adresa: bd. Ştefan cel Mare 134, MD – 2012, mun. Chișinău, Republica Moldova, prin fax: (+373) 22 222 885 sau la adresa electronică: [email protected]

 

Decizia și graficul de expunere la concurs a frecvențelor radio disponibile conform tabelelor 1 și 2 se vor întocmi în baza cererii identificate în rezultatul consultării și dialogului cu toți cei interesați.

 

Abrevieri:

BR IFIC – Circulara internațională de informații a Biroului de radiocomunicații privind frecvența (BR International Frequency Information Circular);

T-DAB – radiodifuziune terestră digitală sonoră (Terrestrial Digital Audio Broadcasting).

 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie