Ghidul “Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica
Moldova”, prezentat la Chișinău

08.12.2022

Evenimentul la care a fost prezentat Ghidul “Combaterea discursului de ură în media audiovizuală din Republica Moldova” a fost organizat de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în colaborare cu Consiliul Audiovizualului (CA) din Republica Moldova. La prezentare au luat parte membri și angajați ai CA, ai instituțiilor mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai sectorului neguvernamental din domeniul combaterii discriminării.

 

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat că Ghidul este un instrument în sprijinul CA și a altor autorități din Republica Moldova. “Acesta ne poate ajuta la monitorizarea cazurilor de discurs de ură în mediul audiovizual și la combaterea formelor inacceptabile de exprimare în programele și serviciile audiovizuale”, a mai spus președinta CA.

 

Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, a spus că „într-o perioadă în care discursul de ură este în creștere atât offline, cât și online, pe întregul continent, este esențial ca statele și toți actorii relevanți să contribuie la îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional și a practicilor care abordează aceste provocări. Ghidul este un pas înainte în această direcție. Acesta contribuie la sporirea cunoștințelor Consiliului Audiovizualului, ale radiodifuzorilor și ale părților interesate, în recunoașterea și abordarea aspectelor referitoare la discursul de ură, în conformitate cu standardele europene, importante și din noua perspectivă europeană a țării”.

 

Adoptarea prezentului ghid ca metodologie proprie de monitorizare de către Consiliul Audiovizualului va permite identificarea potențialelor cazuri de discurs de ură în mass-media de către autoritatea de reglementare și va contribui la combaterea acestuia în spațiul media din Republica Moldova, în special pentru protejarea grupurilor vulnerabile.

COMBATEREA DISCURSULUI DE URĂ ÎN MEDIA AUDIOVIZUALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
GHID PENTRU EVALUAREA ŞI PRELUCRAREA CAZURILOR DE DISCURS DE URĂ