În atenția furnizorilor de servicii media care vor organiza dezbateri electorale

01.09.2023

Conform prevederilor art. 90 alin. 6 din Codul Electoral al Republicii Moldova nr. 325/2022, furnizorii de servicii media audiovizuale care au inclus în Declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor angajamente de organizare a dezbaterilor, sunt obligați să asigure condiții de egalitate strictă sau proporțională atunci când stabilesc formatul, frecvența și ora difuzării dezbaterilor electorale.

 

Astfel, condiții de egalitate strictă înseamnă atunci când la dezbateri sunt invitați/invitate toți candidații/toate candidatele, fără nicio excepție. De exemplu, dacă serviciul media de televiziune sau de radiodifuziune sonoră alege să prezinte în cadrul dezbaterilor candidații și candidatele pentru Primăria municipiului Chișinău, atunci vor fi invitați/invitate toți candidații/toate candidatele. În funcție de formatul emisiunilor de dezbateri, dar și de numărul candidaților înscriși/candidatelor înscrise în cursa electorală, participanții/participantele la dezbateri vor fi invitați/invitate ținând cont de ordinea înscrierii în cursă, de ordinea alfabetică, de rezultatul tragerii la sorți sau de alt criteriu stabilit de furnizor.

 

În ce privește condițiile de egalitate proporțională, furnizorii, de exemplu, pot organiza dezbateri între reprezentanții/reprezentantele partidelor parlamentare, distinct pentru reprezentanții/reprezentantele partidelor extraparlamentare, separat între candidații/candidatele din partea partidelor și, separat, între candidații/candidatele independenți/independente. Eventual, furnizorii pot utiliza rezultatele sondajelor de opinie pentru a determina blocurile de participanți/participante la dezbateri. Aceste aspecte urmează a fi descrise și motivate în declarație, verificate și aprobate de CA.

 

Raportat la alegerile locale generale, furnizorii de servicii media au libertatea de a alege și include în Declarația depusă formatul dezbaterilor, inclusiv:

  • acoperirea geografică (una sau mai multe circumscripții electorale, în funcție de aria de emisie sau poziționarea studiourilor de producție);
  • acoperirea tipului de scrutin (primari/primare sau consilieri/consiliere);
  • acoperirea temporală (toată campania electorală sau doar turul doi de scrutin).

 

Furnizorii care vor reflecta alegerile urmează să depună Declarațiile privind reflectarea alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 până pe 4 septembrie 2023, inclusiv. Totodată, furnizorii care au depus notificări privind nereflectarea alegerilor sunt în drept să-și revadă decizia și să depună Declarația.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe