Începând cu 1 ianuarie, interpetarea în limbaj mimico-gestual se va face pe cel puțin 1/3 din ecran

30.12.2022

Pe 1 ianuarie 2023 intră în vigoare modificările la Regulamentul privind conținuturile audiovizuale referitor la asigurarea accesului la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficiențe de văz sau de auz.

 

Astfel, punctele 166 și 167 ale Regulamentului au un nou cuprins:

 

166. Persoanele cu dizabilităţi de văz și persoanele cu dizabilităţi de auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.

167. Furnizorii de servicii media asigură redarea imaginii feței și a mâinilor persoanei care realizează interpretarea în limbaj mimico-gestual, în mărime de cel puțin 1/3 din ecran”.

 

Se completează cu punctele 1671 și 1672, cu următorul cuprins:

 

1671. Furnizorii de servicii media redau simultan, în cadrul programelor audiovizuale, și imaginea feței, și a mâinilor interpretului în limbaj mimico-gestual, atunci când acesta este prezent la următoarele evenimente:

1) comunicări oficiale ale autorităților publice cu privire la starea de urgență, de asediu și de război;

2) evenimente oficiale ale autorităților publice;

3) evenimentelor din campania electorală.

1672. Pentru a asigura accesul la servicii media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz, furnizorii de servicii media asigură corelarea imaginii de pe ecran cu fundalul sonor, în următoarele categorii de programe audiovizuale:

1) buletine de știri;

2) meteo”.

 

Asigurarea accesului la informaţii de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice și bine informate.

 

În anexă exemplificarea prevederilor din Regulament.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

Decizia nr. 282 din 2 septembrie 2022
Cu privire la modificarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale
Interpretarea în limbaj mimico-gestual