Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova menționează acțiuni și documente ale Consiliului Audiovizualului

06.02.2024

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova pentru anul 2023, potrivit căruia îmbunătățirea legislației mass-media și a celei conexe a înregistrat o ascensiune vizibilă anul trecut. La capitolul legislației secundare, experții media au remarcat o serie de documente elaborate de Consiliul Audiovizualului (CA), printre care:

 

  • Regulamentul cu privire la licența de emisie;
  • Noul model de raport anual al furnizorilor de servicii media;
  • Metodologia de monitorizare a discursului de ură în conținuturile media audiovizuale.

 

De asemenea, au fost apreciate modificările operate la Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA) în 2023, cu privire la:

  • introducerea unei noi definiții pentru noțiunea de „dezinformare”;
  • completarea prevederilor care vizează protecția minorilor;
  • diminuarea cotei de audiență (de la 35% la 25%) pentru stabilirea/constatarea situaţiei dominante în formarea opiniei publice;
  • modificarea unor cerinţe generale privind comunicările comerciale audiovizuale etc.

 

Astfel, conformitatea cadrului juridic național cu standardele internaționale a fost evaluată cu un scor mai ridicat decât în anii precedenți.

 

Scorul indicatorului ce măsoară calitatea aplicării legislației înregistrează o avansare față de anul precedent, creșterea datorându-se, în mare parte, modului în care au gestionat reflectarea alegerilor locale din 5 noiembrie CA și Comisia Electorală Centrală. Consiliul Audiovizualului, în perioada electorală (mai exact, 01 august – 01 decembrie, când a prezentat raportul final), s-a întrunit în 19 ședințe de lucru, care au avut pe agendă 31 de subiecte cu caracter electoral și în care a adoptat 31 de decizii, două treimi dintre acestea vizând respectarea de către furnizorii de servicii media a legislației electorale și audiovizuale. În conformitate cu noul Cod electoral, CA a prezentat public săptămânal rapoarte de monitorizare a reflectării alegerilor. Din proprie inițiativă, CA, în premieră, a monitorizat toți furnizorii de servicii media audiovizuale, cărora le-a aprobat declarațiile politicii editoriale în reflectarea alegerilor – 41 la număr: 25 de televiziuni și 17 posturi de radio.

 

Raportul mai face referire la sancțiunile aplicate de autoritatea de reglementare unor furnizori de servicii media „ai căror prestație șubrezește încrederea publicului în profesie… A fost constatată o diminuare a influenței acestora, în efortul CA de a le aduce activitatea în câmpul legal și cel profesional.”

 

Autorii au menționat intenția CA de a asigura securitatea spațiului audiovizual, făcând trimitere la refuzul autorității de a prelungi licențele de emisie pentru Primul în Moldova și Familia, și de a acorda licență de emisie pentru Cinema 2. „În câteva rânduri, CA a aplicat sancțiuni pentru încălcarea de către mai mulți distribuitori de servicii media a prevederilor legale referitoare la protejarea spațiului audiovizual național. Astfel, la 22 septembrie, Moldtelecom, TV Box, Orange Moldova și Moldcell au fost amendați cu câte 40 de mii de lei fiecare pentru retransmisiunea serviciului media audiovizual de televiziune «Союз». Alți doi distribuitori din Găgăuzia, Oguzsatlink și Ilk Halk Televizionu, au fost amendați cu 69 de mii de lei și, respectiv, 88 de mii de lei pentru comiterea mai multor abateri de la lege, inclusiv retransmisiunea de programe informativ-analitice ale unor televiziuni din Federația Rusă și Belarus. Totodată, CA a sesizat organele competente pe marginea nerespectării de către acești distribuitori a normelor de protejare a spațiului audiovizual național și de asigurare a securității informaționale”, se mai arată în raportul CJI.

 

Indicatorul securității informaționale mediatice s-a îmbunătățit și a depășit pentru prima oară zona situației grave, Consiliul fiind menționat și în acest context. Astfel, CA a inițiat controale de profil, a identificat ilegalități și a sancționat distribuitorii de servicii media, care au încălcat normele de protejare a spațiului audiovizual prevăzute de CSMA.

 

Raportul Indicele privind Situația Presei din Republica Moldova al Centrului pentru Jurnalism Independent este îndreptat spre evaluarea anuală a stării mass-media din țara noastră.