Instruire pe reglementare și procesul electoral pentru angajații CA

12.10.2023

Echipele subdiviziunilor Control servicii media, Licențiere, Juridic, Politici publice și Comunicare ale Consiliului Audiovizualului au participat, pe 9 octombrie 2023, la o instruire privind reglementarea, pluralismul și procesul electoral ținută la Chișinău de Albin Soares Couto, director al departamentului public, pluralism și coeziune socială în cadrul Autorității de reglementare în comunicații audiovizuale și digitale (Arcom) din Franța.

 

Cele mai importante subiecte ale formării au ținut de asigurarea pluralismului media și felul cum este monitorizată de Arcom respectarea acestei cerințe, cadrul legal din ambele țări, rolul autorității de reglementare franceze în asigurarea unui mediu de informare corect a consumatorilor de media, criteriile de care se ține seama la acordarea licenței de emisie a posturilor, tipuri de licențiere, nivelurile de sancționare prevăzute și aplicate în Franța, cele mai frecvente motive care stau la baza sesizărilor din partea cetățenilor.

 

S-a mai discutat despre criteriile de reflectare a concurenților electorali, particularitățile redării informațiilor în perioada electorală, precum și în afara ei, similitudinile și diferențele în activitatea celor două instituții din domeniul audiovizual. Angajații CA au avut o serie de întrebări despre specificul controlului conținuturilor TV și radio, în contextul campaniei electorale actuale.

 

 

Formarea privind reflectarea alegerilor s-a desfășurat în cadrul colaborării dintre CA și Organizația Internațională a Francofoniei (OIF).

 

Pe 10 octombrie a.c., consultanta în comunicare a CA, Veronica Ciochină, a participat la un curs pe dezinformare și amenințări hibride, unde reprezentanții Ministerului Apărării din Lituania, Tomas Čeponis și Artūras Jasinskas, și profesoara Universității din Vilnius, Dalia Bankauskaitė, au împărtășit experiența țării lor în combaterea dezinformării în toate sectoarele, canalele principale prin care este transmisă informația falsă, metodele de atenuare a punctelor slabe din sistemul informațional, popularizarea istoriei și a simbolurilor naționale, întărirea coeziunii sociale, și crearea unei rețele naționale de asigurare a rezistenței la pericolele hibride.

 

Evenimentul a fost organizat în contextul preluării experienței lituaniene în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, în colaborare cu Agenția lituaniană pentru dezvoltare și cooperare (LTAID) și Inițiativa civică pentru reziliență (Civic Resilience Initiative).