Invitație privind participarea la Concursul de selectare a instituției responsabile de măsurarea cotelor de audiență și a celor de piață în perioada 2024-2029

14.11.2023

Comisia pentru inițierea și desfășurarea concursului privind selectarea instituției responsabile de măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață în perioada 2024-2029 a aprobat varianta finală caietului de sarcini. Invitațiile la concurs au fost expediate instituțiilor de măsurare a cotelor de audiență în data de 06 noiembrie 2023, urmând ca ofertele pentru concurs să fie transmise de către participanți până pe 22 ianuarie 2024.

 

În conformitate cu prevederile pct. 25 al Regulamentului aprobat de Consiliului Audiovizualului, Comisia a remis pentru publicare pe pagina web oficiala a CA invitația de participare la concurs.

 

Potrivit art. 30 din Codul serviciilor media audiovizuale, CA inițiază, o dată la 5 ani, concursul pentru selectarea instituției specializate pentru măsurarea cotelor de audiență și aprobă regulamentul de organizare a concursului care asigură un proces de achiziții deschis şi transparent, în conformitate cu standardele şi uzanțele internaționale din domeniu.

Invitație la Concurs