Instanța a menținut decizia CA prin care „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „Cinema 1” și „PEH TV” au fost sancționate pentru neprezentarea înregistrărilor programelor

09.11.2023

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, prin Hotărârea din 07 noiembrie 2023, a respins ca neîntemeiată acțiunea înaintată de „TV-Comunicații Grup” SRL, „Bravo TV” SRL, „A.Video-Content” SRL și „Media Production TV” SRL privind anularea Deciziei Consiliului Audiovizualului nr. 194 din 10 iunie 2022.

 

Reamintim că în ședința din 30 martie 2022, prin Decizia nr. 102, CA a dispus monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), urmare a autosesizării vicepreședintei CA, Ana Gonța.

 

În temeiul prevederilor art. 83 alin. (2) din CCSMA, CA a solicitat tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale de televiziune înregistrările serviciilor media audiovizuale pentru o perioadă de 7 zile (consecutive).

 

Nu au dat curs solicitărilor CA, 10 furnizorii de servicii media de televiziune, printre care și „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „Cinema 1” și „PEH TV”.

 

Pentru refuzul de a pune la dispoziția CA înregistrările programelor audiovizuale solicitate, CA a sancționat cu amendă de 7 500 de lei „RTR Moldova”, cu amendă de 12 500 de lei „BRAVO TV”, cu amendă de 7 500 de lei „Cinema 1” și cu amendă de 5000 de lei „PEH TV”.