Libertatea de exprimare în vreme de război discutată de CA la Forumului regional al Consiliului Europei

07.12.2023

Libertatea de exprimare, transparența proprietății media și reglementările în această privință, combaterea dezinformării în spațiul audiovizual, procesul de licențiere, capacitățile instituționale au fost printre subiectele discutate la o întrevedere dintre reprezentanții autorităților, ai mass-media și experți din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina, desfășurată astăzi la Consiliul Audiovizualului (CA) în parteneriat cu Oficiului Consiliului Europei la Chișinău (CoE).

 

Discuțiile cu președinta CA, Liliana Vițu, au vizat modul de monitorizare a serviciilor de televiziune și radio, prevederile Codului serviciilor media audiovizuale referitor la felul cum sunt controlate programele, tipurile de conținuturi evaluate de instituție, nivelurile de sancționare care pot fi aplicate, modificările și amendamentele legii audiovizuale, raporturile cu alte instituții ale statului.

 

Președinta s-a referit la accentul pus pe respectarea prevederilor ce țin de programele locale și în limba română, asigurarea informării corecte și a transparenței proprietății media, precum și încercarea de a limita apariția și perpetuarea concentrării mediatice.

 

Alte aspecte puse în discuție au reflectat licențierea activității furnizorilor de servicii audiovizuale, procedurile juridice privind suspendarea licenței, protejarea minorilor de conținuturi dăunătoare în mass-media, provocările în asigurarea echilibrului dintre libertatea de exprimare și neadmiterea promovării dezinformării în spațiul audiovizual.

 

Membrii delegațiilor au adresat întrebări și și-au împărtășit experiența în domeniu din țările pe care le reprezintă.

 

Întrevederea este parte a Forumului regional al Consiliului Europei „Libertatea de exprimare în vreme de război” ce a început ieri la Chișinău. Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și vicepreședinta CA, Aneta Gonța, au vorbit în primele două sesiuni ale forumului despre prevederile legale privind dezinformarea și modul în care sunt puse în aplicare acestea, Metodologia privind evaluarea cazurilor de dezinformare care este un instrument de lucru la îndemâna echipei de monitorizare pentru evaluarea conținuturilor ce prezintă dezordine informațională, dar și alte acțiuni planificate de CA pentru alfabetizarea populației și asigurarea informării corecte a cetățenilor.