Consultări asupra Planului de acțiuni pentru anul 2022

22.12.2021

Consiliul Audiovizualului (CA) a lansat o serie de consultări în cadrul cărora va fi pusă în discuție situația din domeniul audiovizualului din Republica Moldova. În baza acestor consultări, CA își va formula prioritățile și Planul de acțiuni pentru anul 2022. Prima consultare din această serie a avut loc pe 22 decembrie cu reprezentanții societății civile în regim online. Consiliul Audiovizualului a adresat o invitație publică organizațiilor din sectorul asociativ de a participa la aceste consultări în ședința din 20 decembrie și pe pagina sa de Facebook.

 

La invitația Consiliului Audiovizualului au răspuns reprezentanții Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI), Asociației Presei Electronice (APEL), Asociației Presei Independente (API), Asociației “Promo-LEX”, WatchDog, Freedom House, Internews și alții.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a spus că membrii Consiliului sunt deschiși cooperării cu societatea civilă și că mizează pe expertiza și asistența tehnică din partea ONGurilor.

Reprezentanții societății civile au formulat o serie de propuneri de îmbunătățire a activității Consiliului Audiovizualului, în principal:

 

 • Identificarea resurselor pentru consolidarea capacităților tehnice și materiale ale Consiliului Audiovizualului, îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului, în special a specialiștilor care monitorizează serviciile audiovizuale,
 • Stabilirea regulilor uniforme și clare ale jocului pentru toți furnizorii de servicii media audiovizuale: elaborarea reglementărilor care să specifice și să clarifice toate cerințele generale ale Codului privind serviciile media audiovizuale,
 • Aplicarea tuturor cerințelor în egală măsură în raport cu toți furnizorii de servicii media audiovizuale. Consiliul Audiovizualului ar trebui să rămână un organism independent și echidistant,
 • Actualizarea listei “must carry”, a listei evenimentelor de importanță majoră și a altor documente prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale. Aceste liste trebuie să fie formate strict în baza Legii, a unor criterii clare, fără preferințe politice sau de altă natură,
 • Utilizarea mai activă a mecanismului de autosesizare/ monitorizare din oficiu, în cazul încălcărilor Codului privind serviciile media audiovizuale,
 • Contracararea dezinformării în programele locale și retransmise. Asigurarea respectării cerințelor Codului serviciilor media audiovizuale, care se referă la asigurarea informării corecte a populației,
 • Aplicarea experienței consiliilor audiovizuale străine, care recunosc monitorizarea organizațiilor neguvernamentale în activitatea lor, ceea ce înlesnește activitatea Consiliului,
 • Elaborarea unei noi versiuni a paginii web a CA,
 • Elaborarea unei aplicații sau a unui serviciu pe pagina web a Consiliului care să faciliteze depunerea petițiilor de  cetățeni,
 • Aplicarea recomandărilor Consiliului Europei privind monitorizarea discursului instigator la ură în mass-media,
 • Asigurarea respectării cerințelor legislației privind cuantumul produselor audiovizuale locale.

 

Membrii Consiliului Audiovizualului au menționat că sunt planificate consultări similare cu furnizorii și distribuitorii de servicii media la nivel național și local, cu reprezentanții industriei de publicitate, și cu alți subiecți din domeniul audiovizualului.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul