ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 12 IANUARIE 2022

12.01.2022
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 ianuarie, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat rezultatele monitorizării unui grup de furnizori de servicii media privind respectarea asigurării informării corecte, urmare a sesizării deputatei Liliana Nicolăescu-Onofrei și a autosesizării membrilor CA. Astfel, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea principalelor buletine de știri ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „Moldova 2”, „Pro TV Chișinău”, „TV8”, „NTV Moldova”, „Primul în Moldova”, „Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV6”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3” și postul de radio „Radio Moldova”, în perioada 05-10 octombrie 2021.

 

În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Eugeniu Rîbca, a declarat că rapoartele de monitorizare conțin referiri doar la prevederile art. 13 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, în timp ce sesizarea conține solicitarea de a monitoriza furnizorii de servicii media la capitolul respectării întregului art. 13 din Cod, care este unul foarte complex. De aceeași părere a fost și vicepreședinta Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța, menționând, totodată, că art. 13 conține prevederi ce țin nu doar de prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, ci și de echilibru, de separarea faptelor și opiniilor și, mai ales, de buna-credință, echidistanță etc. Aneta Gonța susține că Consiliul Audiovizualului trebuie să facă această monitorizare, pentru o altă perioadă, care să conțină, la fel, evenimente de interes public, unde să fie monitorizați furnizorii de servicii media asupra dispozițiilor întreg art. 13 din Cod, între timp fiind stabiliți indicatorii concreți de asigurare a informării corecte a publicului. Propunerea a fost susținută de majoritatea membrilor CA.

 

Consiliul Audiovizualului a examinat și rezultatele monitorizării mai multor posturi de televiziune urmare a petițiilor. Și anume:

 

1. Organizația Obștească „Centrul de Jurnalism Independent” susține că postul de televiziune „Canal 3”, la data de 21 noiembrie 2021, a difuzat filmul „Street Kings” (Stăpânii străzilor), al  cărui conținut includea numeroase scene  de violență fizică, psihică și limbaj licențios, care pot afecta dezvoltarea fizică, mintală și morală a minorilor. Programul vizat a fost însoțit de semnul de avertizare „AP” (acord parental). Pentru că datele monitorizării au atestat  încălcarea prevederilor art. 2 din Decizia nr. 98 din 19 iulie 2012 Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecției minorilor, „Canal 3” a fost sancționat cu amendă în valoare de 10.000 de lei. În cadrul dezbaterilor publice, membrul Consiliului Audiovizualului, Eugeniu Rîbca, a propus revizuirea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale, care să conțină și dispozițiile deciziilor nr. 98 și 99 din 19 iulie 2012.

 

2. Ruslan Berlinschi, care informează că la 07.11.2021, în cadrul programului de investigații jurnalistice „Cutia Neagră Plus” cu Mariana Rață, postul de televiziune „TV 8” a realizat și difuzat un material video cu inserarea unor informații fictive și calomnioase cu privire la activitatea sa profesională și legăturile care le-ar avea cu anumiți oameni de afaceri și politicieni. În conținutul acestei investigații, petiționarul susține că s-a menționat faptul că ar fi avut legături strânse cu dl Vladimir Andronachi, fiind afiliat în mai multe afaceri, cum ar fi SA „Cariera Micăuț”, SRL „Kass Expo Internațional Corp”, SRL „Kass Expo Cargo”, SRL „Dairpin”. Rezultatele monitorizării au atestat că „TV 8” a asigurat prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție, fiind prezentate încercările jurnaliștilor (mesaj scris și apel telefonic) de a solicita poziția celor vizați în investigație, fapt pentru care Consiliul a respins petiția.

 

3. Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC), care își exprimă îngrijorarea în legătură cu modalitatea de prezentare a cazului a două fetițe suspecte victime ale acțiunilor abuzive, inclusiv sexuale și neglijente din partea tatălui, în cadrul buletinului de știri de la postul de televiziune „Publika TV” din data de 14.12.2021, cu titlul: „Caz ieșit din comun în capitală. Două fete și bunica lor, de negăsit. Tatăl lor și bunica nu știu cum să le împartă. Totodată, aceeași știre se regăsește și pe portalurile de știri „știri.md” și „ziarelive.ro”. CNPAC susține că în știre au fost făcute publice datele cu caracter personal ale fetelor aflate în situație de vulnerabilitate, au fost oferite detalii specifice (imagini foto, nume, prenume, vârstă, alte caracteristici individuale inclusiv date despre membrii și istoricul familiei și adresa de domiciliu a bunicii) date după care identitatea copiilor poate fi recunoscută. Astfel, Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii afirmă că realizarea reportajului a fost făcută cu admiterea a grave încălcări ale dreptului copilului și imixtiune în viața privată, circumstanțe care expun fetele la multiple riscuri și care pot conduce la revictimizarea acestora, prin cauzarea de prejudicii emoționale grave, în contextul în care ele se pot autoidentifica sau pot fi identificate de colegi, cunoscuți. Datele monitorizării au atestat abateri de la art. 15 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale, drept care postul de televiziune „Publika TV” a fost avertizat public.

 

4. Administratorul „Media Content Distribution” SRL, Cătălin Golban, care informează că postul de televiziune „ITV” în cadrul transmiterii/retransmiterii serviciilor media audiovizuale utilizează un alt semn distinctiv decât cel aprobat de către Consiliului Audiovizualului. Faptele s-au adeverit, iar „ITV” a fost amendat cu 5000 de lei.

 

5. Vladislav Schibin, judecător la Judecătoria Bălți, care informează că portalul www.btv.md a mediatizat o știre falsă ce îi afectează imaginea în calitate de exponent al puterii judecătorești. Dat fiind faptul că portalurile de știri nu sunt subiecți ai Codului, Consiliul Audiovizualului a respins petiția.

 

6. Asociația Patronală a Radiodifuzorilor din Moldova (APRM) a remis în adresa Consiliului 25 de petiții, în care informează că posturile de televiziune „ITV”, „RTR Moldova”, „BRAVO TV”, „CTC” și „PEH TV” au comis încălcări de la prevederile art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale. De asemenea, în perioadele 11-24 octombrie 2021,  25 octombrie – 07 noiembrie 2021, 08-21 noiembrie 2021, 22 noiembrie – 05 decembrie 2021 și 06-19 decembrie 2021, furnizorii de servicii media nominalizați au realizat emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore sau 28 ore pe săptămână, ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise de respectivii furnizori de servicii media constituind mai puțin de 80%, iar cea a programelor audiovizuale locale difuzate în orele de maximă audiență constituind mai puțin de 75%. În cadrul dezbaterilor publice, membrii Consiliului Audiovizualului au luat act de petițiile APRM și a le-au conexat la procedura de monitorizare din oficiu a furnizorilor care, în anul 2021, au admis abateri în serviciile de programe de la art. 4 și 19 alin. (4) din Cod.

 

În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a eliberat licență de emisie pentru un nou post de televiziune cu tematică sportivă – „WE SPORT TV”, care va fi difuzat prin intermediul distribuitorilor de servicii media audiovizuale, și a reperfectat licențele de emisie pentru „Agro TV Moldova” și postul de radio „Bugeac FM”.

Tot în cadrul ședinței, la compartimentul Diverse, membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, s-a autosesizat pe marginea subiectului din data de 04 ianuarie 2022 privind bătaia de la un club de noapte din Chișinău, mediatizat de mai multe instituții mass-media audiovizuale în cadrul buletinelor de știri. Astfel,  Ruslan Mihalevschi a solicitat monitorizarea furnizorilor de servicii media audiovizuali naționali  la capitolul respectării cerințelor legale în cazul difuzării scenelor de violență și prelucrării lor tehnice.

 

La finalul ședinței, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat că membrii Consiliului continuă ședințele de lucru inițiate anul trecut, o primă ședință a avut loc pe data de 22 decembrie cu reprezentanții societății civile, iar mâine, 13 ianuarie, va avea loc ședința de lucru cu furnizorii de servicii media audiovizuale, în format online, iar pe data de 18 ianuarie – cu distribuitorii de servicii media audiovizuale.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul