ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 19 IANUARIE 2022

20.01.2022

Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 19 ianuarie, în ședință publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale inițiază consultările publice pentru aprobarea Listei evenimentelor de importanță majoră.

Conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului aprobă lista evenimentelor de importanță majoră. Astfel, un eveniment de importanță majoră este considerat a fi de interes major pentru o parte semnificativă a populației, desfășurat de un organizator de evenimente care deține dreptul legal de a comercializa drepturile aferente evenimentului respectiv. Evenimentele de importanță majoră pot fi difuzate în exclusivitate în cadrul serviciilor de televiziune ale furnizorilor de servicii media care dețin dreptul de a transmite evenimentul de importanță majoră în direct sau decalat, integral ori parțial.

 

 

În cadrul dezbaterilor publice, Consiliul Audiovizualului a propus spre consultări publice următoarea listă a evenimentelor de importantă majoră:

 

  1. Campionatul european de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a Republicii Moldova la acest campionat;
  2. Jocurile Olimpice de Iarnă și de Vară;
  3. Campionatul mondial de fotbal și jocurile de calificare ale echipei naționale a Republicii Moldova la acest campionat;
  4. Concursul Internațional de muzică „Eurovision”.
  5. În acest context, Consiliul Audiovizualului va recepționa, până la data de 03 februarie 2022, la adresa electronică e-mail: [email protected],  propunerile cu privire la lista evenimentelor de importanță majoră care urmează ulterior să fie aprobată de instituție.

 

 

În cadrul ședinței, Consiliul audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale ale posturilor de televiziune: „Gurinel TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „Agro TV Moldova” și „TV-Găgăuzia”, la capitolul respectării art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale. Astfel, în perioada 21-27 decembrie 2021, au fost monitorizate zilnic, câte 2-3 ore de emisie, serviciile de programe ale posturilor de televiziune sus-menționate pe parcursul a 3 zile calendaristice, dintre care o zi de week-end.

 

 

Rezultatele monitorizării au atestat că în perioada de raport 21-27 decembrie 2021, posturile de televiziune „Gurinel TV”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „Agro TV Moldova” și „TV-Găgăuzia” au comis devieri a nivelului tăriei sonore între programe audiovizuale și comunicări comerciale audiovizuale, fapt pentru care au fost sancționați cu amendă în valoare de 5000 de lei,  pentru încălcarea prevederilor art. 63 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu art. 84 alin. (5) lit. l) din Cod.

 

Consiliul Audiovizualului a admis reperfectarea licențelor de emisie eliberate:

 

  • „Radio Plai” SRL, fondatoarea postului de radio „Radio Plai”, care a solicitat reperfectarea licenței de emisie, prin excluderea din genul de activitatea a frecvenței radio 96,6 MHz – Cantemir. În această ordine de idei, furnizorul de servicii media audiovizuale a invocat faptul că frecvențele 98,20 MHz, Cahul și 89,40 MHz, Leova pe care emite postul de radio „Radio Plai” acoperă în mare parte regiunea raionului Cantemir;
  • „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „ITV”, care a solicitat Consiliului Audiovizualului reperfectarea Licenței de emisie (Anexa nr. 2), prin modificarea elementelor de identificare a serviciului media audiovizual.

 

Tot în cadrul ședinței, membrii Consiliului Audiovizualului s-au referit la subiectul privind protecția jurnaliștilor pornind de la comunicatul instituției din 13 ianuarie 2022.

Astfel, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a ținut să reamintească că, în virtutea Legii cu privire la libertatea de exprimare, jurnalistul îți exercită sarcina de a informa cetățenii cu privire la interesul public. Statul garantează dreptul la exprimare și nimeni nu-i poate interzice sau împiedica mass-medie să răspândească informații de ordin public, decât în condițiile legii. Mass-media are sarcina să informeze și să facă investigații jurnalistice în subiecte de interes public. Legislația în domeniu prevede și niște garanții jurnalistului, iar acestea trebuie să fie respectate de către toate autoritățile publice și orice persoană.

 

 

La rândul său, membra Consiliului Audiovizualului, Tatiana Crestenco, a menționat că un stat de drept și o societate democratica nu poate exista fără jurnalism. Or, anume jurnalistul are rolul de a reflecta și a transmite publicului informația corectă despre evenimentele ce au loc în viața socială, își dedică activitatea intereselor sociale ale cetățenilor. Statul trebuie să garanteze dreptul la libertatea cuvântului. Prin urmare, jurnaliștii, indiferent de postul de televiziune în cadrul căruia își desfășoară activitatea, nu trebuie să fie intimidați, amenințați ori supuși unor presiuni pentru a le restrânge libera exercitare a profesiei. În acest caz,  pe de o parte, avem reprezentantul „libertății cuvântului”, pe de alta parte, reprezentantul organului de ocrotire a normelor de drept, care are rolul de asigurare și menținere a ordinii și securității publice.

Prin urmare, Consiliul Audiovizualului a îndemnat reprezentanții instituțiilor publice să nu admită precedente de natură să pună în pericol libertatea de exprimare și activitatea jurnaliștilor în Republica Moldova.
Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul