APEL CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII MEDIA AUDIOVIZUALI ÎN CONTEXTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ

26.01.2022

Consiliul Audiovizualului face un apel către toți furnizorii de servicii media audiovizuali să se bazeze pe fapte verificate, să se abțină de la limbaj inflamator și să dea dovadă de maximă responsabilitate în elaborarea programelor audiovizuale.

Consiliul Audiovizualului amintește distribuitorilor de servicii media că programele pe care le retransmit trebuie să respecte legislația Republicii Moldova și că este în sarcina lor să se asigure de acest fapt.

Apelul este făcut în contextul situațiilor de criză, de rând cu cea pandemică și de securitate în regiunea Europei de Est.

 

În legătură cu acest fapt și în urma sesizărilor adresate autorității audiovizuale în spațiul public, Consiliul Audiovizualului amintește furnizorilor de servicii media prevederile din Codul serviciilor media audiovizuale, și anume:

 

Articolul 11. Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale

 

(2) Sunt interzise programele audiovizuale:

a) susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe toleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală.

 

Articolul 13. Asigurarea informării corecte

 

 (1) În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigențe:

a) să asigure distincția clară între fapte și opinii;

b) să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informația să fie verificată și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.

 

În această ordine de idei, este de menționat că ​buna-credință nu este o noțiune abstractă, este un principiu fundamental care se regăsește și în prevederile dreptului Codului civil, art. 11 alin. (1): „Buna-credință este un standard de conduită a unei părți, caracterizată prin corectitudine, onestitate, deschidere și luarea în cont a intereselor celeilalte părți la raportul juridic”. 

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul