MEMBRI AI CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI ÎN VIZITĂ LA BUCUREȘTI, LA INVITAȚIA CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

16.06.2022
În perioada 14-15 iunie 2022 președinta Consiliului Audiovizualului (CA), Liliana Vițu, vicepreședinta CA, Aneta Gonța, și doamna Larisa Turea, membră a Consiliului, s-au aflat la București la invitația Consiliului Național al Audiovizualului din România (CNA).

Scopul reuniunii a fost acela de a consolida dialogul și de a dezvolta relațiile de cooperare între cele două autorități de reglementare, așa cum au fost convenite prin Acordul de Cooperare în domeniul Serviciilor Media Audiovizuale semnat de cele două părți în anul 2019.

 

În prima zi, la sediul CNA, a avut loc o primă întrevedere a membrilor celor două instituții. Discuțiile s-au referit, în principal, la ultimele modificări aduse legislației în domeniu din Republica Moldova, precum și la organizarea și funcționarea celor două instituții de reglementare a serviciilor media audiovizuale.

CNA și CA își propun să continue colaborarea și schimbul de experiență și bune practici pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cadrul serviciilor media audiovizuale, precum și pentru dezvoltarea unor mecanisme și proceduri eficiente de reglementare.

 

Ulterior, delegația Consiliului Audiovizualului a discutat cu reprezentanți ai posturilor centrale de televiziune, în principal, despre misiunea CA de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova și despre interesul pe care CA îl manifestă pentru asigurarea unei informări pluraliste și obiective a publicului.

În aceeași zi, pe agenda reuniunii a figurat și întâlnirea cu președintele Televiziunii Române, domnul Dan Cristian Turturică. În cadrul discuțiilor s-a analizat posibilitatea unei prezențe mai accentuate în spațiul audiovizual a canalelor televiziunii publice din România, precum și o eventuală licențiere în Republica Moldova a noului post TVR Info.

Vizita s-a terminat cu o întâlnire a delegației Consiliului Audiovizualului cu președintele Societății Române de Radiodifuziune, domnul Răzvan-Ioan Dincă. Discuțiile s-au axat pe contribuția pe care o are Radio Chișinău, parte componentă a Radio România, la informarea corectă a publicului și la consolidarea pluralismului de opinie pe piața media din Republica Moldova.