MEMBRII CA AU PARTICIPAT LA ATELIERUL DE LUCRU „REGLEMENTAREA TRANSPARENȚEI PROPRIETĂȚII MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

03.06.2022

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, vicepreședinta Ana Gonța, membrii Ruslan Mihalevschi, Eugeniu Rîbca și Orest Dabija, au participat la Atelierul de lucru: „Reglementarea transparenței proprietății mass-media în Republica Moldova”, organizat de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.

 

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat că, pentru prima dată, CA a făcut analiza rapoartelor anuale pentru anul 2021 ale furnizorilor de servicii media de televiziune din Republica Moldova, pe care aceștia au obligația să le prezinte autorității audiovizuale și să le publice pe paginile lor web până la data de 01 februarie a fiecărui an. Această analiză a cuprins mai multe aspecte: statistică generală, forma juridică de organizare a furnizorilor de servicii media, capitalul social, proprietarii beneficiari, sursele de finanțare etc., și a scos la iveală că, de fapt, unii furnizori asigură o transparență formală a proprietății. În acest sens, Liliana Vițu susține că doar o conlucrare eficientă cu Consiliul Concurenței, cu președintele căruia deja a avut o primă întâlnire, va putea stabili acțiuni și practici clare care să excludă apariția pozițiilor dominante în formarea opiniei publice, contracararea concentrării proprietății media și determinarea beneficiarilor finali. O concurență loială pe piața serviciilor media audiovizuale va determina dezvoltarea mass-mediei și asigurarea unui pluralismul mediatic.

 

 Expertul național, Ion Bunduchi, a făcut o prezentare generală a cadrului de reglementare existent privind reglementarea transparenței proprietății mass-media din țară; aplicarea bunelor practici și a normelor de reglementare ale UE în contextul audiovizual național și s-a referit la posibilele modificări ale politicilor Consiliului Audiovizualului și modificările necesare la Codul serviciilor media audiovizuale.

La atelier a participat și experta internațională a Consiliului Europei, Asja Rokša-Zubčević, cu sesiunea „Standarde internaționale în reglementarea transparenței media”, unde a prezentat tendințe în domeniul reglementării proprietății în materie de transparență în mass-media la nivelul UE, cadrul legislativ și Recomandările CoE. Experta a mai făcut și o analiză a provocărilor evidențiate de Consiliul Audiovizualului în monitorizarea, raportarea și reglementarea transparenței proprietății mass-media, precum și următoarele etape în ceea ce privește elaborarea politicilor de reglementare a acestui aspect – alinierea la cadrul și standardele juridice naționale și internaționale, modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova.

 

Coordonatoarea de proiect la Consiliul Europei, Ana Chiriac, a exprimat interesul partenerului internațională să susțină activități comune ale CA și Consiliului Concurenței în această privință.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul