Noi modificări la Codul serviciilor media audiovizuale, intrate în vigoare

21.11.2022

Consiliul Audiovizualului informează că, pe data de 18 noiembrie 2022, au intrat în vigoare noile modificări la Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018, aprobate de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 303 din 03 noiembrie 2022 (Monitorul Oficial nr. 363-373 din 18 noiembrie 2022). Amendamentele pot fi accesate și consultate pe următorul link:

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134139&lang=ro#.

 

Modificările vizează programele locale, și anume specifică faptul că furnizorii de servicii media vor fi obligați să transmită programe în limba română în proporție de cel puțin 80 la sută din totalul programelor locale difuzate. Excepție vor face doar furnizorii media ale căror servicii media audiovizuale sunt destinate minorităților etnice din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară și care au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 25% în limba română, precum și programe audiovizuale de producție proprie în limba minorității respective.

 

Un alt amendament extinde orele de maximă audiență de la „06.00–09.00 și 17.00–23.00” la „06.00–10.00 și 17.00–24.00”. Acest fapt va contribui la respectarea ponderii programelor locale și, totodată, la realizarea unei grile de programe flexibile și atractive pentru public.

 

De asemenea, au fost introduse prevederi noi privind raportarea anuală de furnizorii și distribuitorii de servicii media către CA legat de beneficiarii finali și acționari, sursele de finanțare și asigurarea transparenței acestor informații față de public. Astfel, a fost realizat un punct prevăzut în Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, aprobat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană pe 04 august 2022.

 

Serviciul Comunicare și relații externe