Noi prevederi ale Codului serviciilor media audiovizuale au fost publicate în Monitorul Oficial

11.08.2023

Azi au fost publicate în Monitorul Oficial mai multe modificări la Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), care vor intra în vigoare pe 11 septembrie 2023.

 

Noțiunea de „dezinformare” de la art. 1 va avea un nou conținut, și anume: ”dezinformare – răspândire intenționată, pe orice cale, în spațiul public, a informațiilor al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat și care sunt de natură să dăuneze securității naționale”. Totodată, pentru difuzarea în mod repetat a conținutului calificat drept dezinformare, furnizorii vor putea fi sancționați și cu privarea dreptului de a utiliza multiplexul cu acoperire națională, conform modificărilor făcute la articolul 84/Sancțiuni.

 

Distribuitorii de servicii media vor fi obligați să plaseze serviciile audiovizuale „must carry” pe primele 20 de poziții din lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise, conform modificărilor articolului 55, alin. 10. Aceste ajustări la structura ofertei de servicii media audiovizuale urmează să fie făcute de distribuitori în termen de o lună.

 

Furnizorii de servicii media au obligația să uniformizeze volumul sunetului între comunicările comerciale audiovizuale, volumul sunetului între programele audiovizuale, precum și volumul sunetului între comunicările comerciale audiovizuale și programele audiovizuale.

 

Modificări au fost făcute și cu privire la situația dominantă în formarea opiniei publice, și anume a fost redusă de la 35% la 25% cota de audiență ponderată a serviciilor media audiovizuale, ce va fi folosită pentru a evalua riscul apariției unei situații dominante.

 

Articolul 25/Licența de emisie, se completează cu alineatul 8. Astfel, furnizorii de servicii media vor putea solicita suspendarea licenței de emisie, ori de câte ori consideră necesar, dacă durata cumulată a suspendării nu va depăși 6 luni, cu excepția furnizorilor care utilizează sloturi din multiplex și/sau frecvențe radio, în cazul cărora durata de suspendare nu poate depăși 3 luni. Potrivit alineatului 9, furnizorii de servicii media vor putea solicita suspendarea difuzării serviciilor media prin multiplex și/sau frecvențe radio pe o perioadă ce nu va depăși 3 luni. În cazul în care, furnizorul nu va începe difuzarea odată cu expirarea acestui termen, Consiliul Audiovizualului va revoca dreptul furnizorului de a utiliza slotul din multiplex și/sau frecvența radio.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe