NOI REGULI PENTRU AUDIOVIZUALUL DIN MOLDOVA, DISPUSE DE COMISIA PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

03.03.2022

În Dispoziția nr. 5 din 2 martie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE) a stabilit noi reguli pentru furnizorii și distribuitorii de servicii media. Astfel, pct. 6 și pct. 7 prevăd că:

 

6. În vederea protejării spațiului audiovizual național și asigurării securității informaționale, furnizorii de servicii media audiovizuale de televiziune și radio vor suspenda difuzarea, iar distribuitorii de servicii media audiovizuale de televiziune și radio vor suspenda retransmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a tuturor programelor care au fost inițial produse în state care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor artistice și de scurt metraj și a emisiunilor de divertisment care nu au conținut militar și a programelor audiovizuale sonore care sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, în Statele Unite ale Americii și Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

 

7. Prin derogare de la prevederile articolului 84 al Codului serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului poate aplica următoarele sancțiuni:

 

a) se sancționează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei distribuitorii de servicii media care încalcă prevederile pct.6. Pentru încălcarea repetată a prevederilor respective de către distribuitorii de servicii media, se sancționează cu suspendarea autorizației de retransmisiune pe perioada stării de urgență.

b) se sancționează cu suspendarea licenței de emisie pe perioada stării de urgență furnizorii de servicii media care încalcă pct.6.”

 

Conform Dispoziției sus menționate, deciziile Consiliul Audiovizualului prin care vor fi aplicate sancțiunile prevăzute la pct.7 devin executorii din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului. Deciziile pot fi contestate direct în instanța de judecată fără depunerea unei cereri prealabile. Instanța de judecată va examina litigiile care reies din încălcarea prevederilor pct.6 în termen de 30 de zile. Apelul sau recursul se depune în termen de 3 zile de la data pronunțării hotărârii și se examinează în termen de 10 zile.
În cazul deciziilor Consiliului Audiovizualului privind suspendarea autorizației de retransmisiune a licenței de emisie nu se aplica capitolul XXII 3 (suspendarea și retragerea actelor permisive ce vizează activitatea de întreprinzător) din codul de procedură civilă al Republicii Moldova.

 

 

 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie