O campanie pentru siguranța jurnaliștilor va fi lansată în acest an de Consiliul Europei

08.06.2023

Campania pentru siguranța jurnaliștilor care va dura până în anul 2027 va fi promovată de Departamentul privind societatea informațională al Consiliul Europei (CoE). Aceasta urmărește creșterea siguranței jurnaliștilor și a altor actori media, prin asumarea de statele participante la campanie a unui set de acțiuni ce vor fi realizate la nivel național.

 

Consiliul Europei își propune să sporească gradul de conștientizare din partea publicului a importanței garantării siguranței, independenței și pluralismului în sectorul media.

 

Pe toată durata campaniei, CoE va organiza 4 evenimente tematice pe: „prevenire”, „protecție”, „acționarea în judecată” și „promovarea informării, educației și conștientizării” pentru a prelua cele mai bune practici existente în țările care au pus în aplicare mecanisme naționale eficiente.

 

În paralel, vor avea loc activități organizate de state, precum campanii TV pentru creșterea gradului de conștientizare, interviuri și mărturii ale jurnaliștilor, discuții pe teme legate de siguranța jurnaliștilor, pentru ca aceștia să își poată îndeplini rolul în societate.

 

Lansarea campaniei este planificată pentru 5 octombrie 2023, în cadrul Conferinței privind libertatea de exprimare ce va fi organizată în contextul Președinției Letoniei a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

 

Sursa: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/safety-of-journalists-campaign

 

 

 

Serviciul comunicare și relații externe