O misiune privind transparența proprietății și concentrarea media s-a desfășurat la CA

09.10.2023

O misiune de informare și suport instituțional privind transparența proprietății și concentrarea mass-media s-a aflat la Chișinău în perioada 3-5 octombrie 2023 la invitația Consiliului Audiovizualului.

 

Misiunea a fost formată din Olaf Steendaft, directorul Global Media Registry (GMR) – organizație ce elaborează Monitorul Proprietății Media (MOM) https://www.mom-gmr.org/; Jadranka Vojvodic, directoarea adjunctă a Agenției pentru Media Electronică – autoritatea de reglementare din Muntenegru; și Konrad Bleyer-Simon, cercetător asociat la Centrul pentru Pluralismul Media și Libertatea Media al Institutului Universitar European, care întocmește Monitorul Pluralismului Media https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/.

 

În cadrul întâlnirilor cu reprezentanții societății civile – Asociația Presei Electronice – APEL, Freedom House Moldova, AO ”Media Guard” și RISE Moldova –, s-a discutat despre o potențială cooperare cu Global Media Registry în vederea creării unui profil de țară de tip MOM privind proprietarii mass-mediei din Republica Moldova.

 

Cu reprezentanții autorităților publice și ai instituțiilor de stat, s-a discutat despre mecanismele existente și unele noi ce ar putea fi stabilite cu referire la transparența proprietății media, identificarea proprietarului beneficiar final, poziția dominantă în formarea opiniei publice și concentrarea media.

 

În cadrul unei sesiuni de lucru cu vicepreședinta CA, Aneta Gonța, șeful Direcției licențiere furnizori, Sergiu Martin, și șeful Secției juridice, Grigore Chițanu, au fost puse în discuție mecanismele de licențiere din Muntenegru, dificultățile în garantarea pluralismului media, riscurile privind nerespectarea regimului de proprietate și concentrarea în mass-media. Jadranka Vojvodic s-a referit la experiența instituției partenere din Muntenegru în aplicarea prevederilor și a practicilor la nivelul Uniunii Europene, și a subliniat importanța educației media pentru crearea unui mediu rezistent la influențele maligne externe.

 

 

Cu profesorul universitar Konrad Bleyer-Simon, echipa CA a lucrat pe marginea celor trei metodologii supuse recent consultărilor publice privind pluralismul intern, pluralismul extern și evaluarea riscurilor de apariție a situațiilor dominante în formarea opiniei publice. Totodată, s-a discutat despre cooperarea în viitor dintre CA și Institutului Universitar European pentru includerea Moldovei în Monitorul Pluralismului Media.

 

Vizita experților a fost susținută de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, prin intermediul proiectului Sprijin pentru Pluralismul Media și Libertatea de Exprimare și Consiliul Audiovizualului. Sporirea transparenței media și eliminarea concentrării mediatice face parte din cele 9 măsuri ale Comisiei Europene pentru începerea negocierilor de aderare, precum și din Planul de măsuri pentru limitarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice, aprobat în luna mai curent de Comisia Națională pentru Integrare Europeană.