Parlamentul a aprobat azi Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2023

11.04.2024

Deputații, în ședința plenară de astăzi a Parlamentului, au examinat Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului (CA) pentru anul 2023. Raportul a fost aprobat cu majoritate de voturi. În favoare au votat 55 de deputați ai fracțiunii Partidului pentru Acțiune și Solidaritate, împotrivă s-au exprimat 17 deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și independenți, iar 18 deputați s-au abținut de la vot.

 

 

Raportul a fost prezentat de președinta CA, Liliana Vițu. Discursul integral îl puteți vedea mai jos:

 

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Stimați deputați,

Onorată asistență,

 

În anul 2023, Consiliul Audiovizualului a urmărit să înrădăcineze diversitatea și pluralismul prin aplicarea consecventă și strictă a Codului serviciilor media audiovizuale, prin revizuirea legislației conexe și prin eliminarea graduală a factorilor care au deformat un timp îndelungat piața audiovizuală și au împiedicat dezvoltarea producției locale.

 

Anul 2023 a mai fost marcat de intensificarea cooperării cu organizații europene și autorități de reglementare, dar și de fortificarea instituțională, la nivelul resurselor umane și tehnice.

 

La fel ca în primul an de mandat, în cel de-al doilea, am avut o abordare proactivă în efortul de a asigura informarea corectă a populației. Este de menționat că numărul derogărilor depistate la capitolul informării corecte a scăzut, fiind aplicate 72 de sancțiuni sub formă de avertizări și amenzi față de anul 2022, când au fost acordate 95 de sancțiuni.

 

Produsul local a fost o altă preocupare majoră a membrilor CA. Controalele în această privință au arătat că o jumătate din serviciile media active nu au destul conținut local, după cum o cere legislația audiovizuală. În anumite cazuri, a fost atestată o activitate concertată din partea unor servicii media audiovizuale, fapt ce a trezit bănuieli rezonabile de concentrare mediatică și de practici ce pot limita concurența loială. În același timp, rapoartele de monitorizare au arătat că mai multe servicii media au reușit nu doar să respecte cotele prevăzute de legislație, ci chiar să își sporească semnificativ volumul de producție locală.

 

Consiliul Audiovizualului a luat măsuri pentru protejarea spațiului audiovizual național, în vederea combaterii dezinformării și a discursului de ură. Patru cei mai mari distribuitori de servicii media care au retransmis postul de televiziune „Союз”, ce difuza știri din Federația Rusă cu mesaje de susținere a invaziei și agresiunii militare asupra Ucrainei, interzise prin legislație, au fost sancționați și au exclus din oferta lor acest post.

 

În regiunea găgăuză, în cadrul acțiunilor de control ale CA, a fost documentată activitatea fără actele permisive desfășurată de două companii. Acestea retransmit programe audiovizuale cu conținut informativ și informativ-analitic din Federația Rusă și Belarus, precum și serviciul media de televiziune „Первый народный” fără licență de emisie eliberată de autoritatea de reglementare. CA a aplicat gradual sancțiunile prevăzute de legea specială și a sesizat autoritățile statului în această privință.

 

În perioada electorală pentru alegerile locale generale, pentru prima dată, CA a monitorizat toți furnizorii de servicii media ale căror declarații privind reflectarea alegerilor au fost aprobate: 25 de posturi de televiziune și 17 de radio.

 

Ulterior, în campania electorală, au fost controlate 15 servicii media audiovizuale de televiziune din lista „must carry” și cele generaliste sau de știri sub aspectul informării corecte și a art. 89 și 90 din Codul electoral.

 

Rezultatele monitorizărilor au arătat că unii furnizori de servicii media nu au respectat principiile generale privind reflectarea alegerilor, și anume echitate, echilibru și imparțialitate, prevederile Regulamentului privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat de Comisia Electorală Centrală.

 

Responsabilitățile culturale au fost și pe parcursul anului trecut în vizorul membrilor CA, fiind inițiată din oficiu monitorizarea a nouă servicii media audiovizuale referitoare la ținuta lingvistică în programele de știri și cele de dezbateri, toate fiind avertizate public pentru carențe în exprimarea verbală în programele audiovizuale.

 

Monitorizările pe felul în care televiziunile își respectă propriile concepții de programe au arătat modul în care a migrat conținutul de la unele posturi către altele, felul în care au fost reconfigurate grupurile media sau că diferiți proprietari au acționat concertat, încercând să emită prin intermediul altor servicii de televiziune. Aceste acțiuni denotă tentative de eludare a legislației audiovizuale cu privire la regimul juridic al proprietății, de natură să afecteze pluralismul în domeniul audiovizual.

 

Pentru încălcări ale legislației audiovizuale, CA a aplicat 371 de sancțiuni anul trecut, cu amenzi în sumă totală de 3 140 500 lei, față de 447 de sancțiuni acordate în 2022, când amenzile au fost de 2 340 000 lei.

 

Faptul că suma amenzilor a crescut, în contextul reducerii cu 76 a numărului de sancțiuni, se explică prin trecerea graduală la o altă treaptă de sancționare, mai mare, în special în ce privește programele locale. Un alt factor ținte de aplicarea, pentru prima dată, a sancțiunilor pentru neprotejarea spațiului național audiovizual și prin sancțiunile acordate referitoare la reflectarea alegerilor.

 

În contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană, Consiliul Audiovizualului a realizat acțiuni menite să combată concentrarea proprietății media și a finanțării netransparente a mass-media, prin publicarea rapoartelor anuale ale furnizorilor de servicii media pe site-ul instituției, secondat de un raport analitic. La fel, au fost ajustate cerințele de transparență a proprietății la standardele europene, iar pentru a aborda lacunele legate de transparența surselor de venituri, au fost introduse sancțiuni pentru refuzul de a divulga informații în această privință.

 

Organizarea de către CA a concursului de selectare a unei instituții specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață, conform uzanțelor internaționale și a celor mai bune practici, este o altă realizare înregistrată în 2023.

 

Regulamentul aferent acestui concurs și Caietul de sarcini pentru companiile de măsurare au fost elaborate cu suportul unei experte internaționale, specialistă-cercetătoare în domeniul media și audit. Pregătirea meticuloasă a competiției de selectare a măsurătorului, cu atenție sporită pe standardele și cerințele internaționale în domeniu, au creat premise pentru intrarea unei organizații internaționale credibile pe piața mediatică din Moldova.

 

Numărul litigiilor în adresa CA a crescut de la 66 în 2022, la 123 în anul trecut.

 

S-a majorat și numărul deciziilor prin care au fost aplicate sancțiuni în anul 2022, iar contestarea și examinarea acestora de către instanțe a avut loc pe parcursul anului 2023.

 

Cele mai des contestate decizii țin de sancționarea furnizorilor de servicii media audiovizuale privind asigurarea informării corecte și programele audiovizuale locale.

 

Toate cele 38 de soluții date de instanțele de judecată pe parcursul anului 2023, în dosarele în care au fost contestate deciziile privind aplicarea sancțiunilor, au fost în favoarea Consiliului Audiovizualului.

 

În vederea fortificării resurselor instituționale, Consiliul a beneficiat de o donație de echipamente din partea Uniunii Europene în valoare totală de 125 de mii de euro. Pe parcursul anului trecut, cu susținerea SUA, a Olandei și a Delegației UE, a fost dezvoltat un soft specializat pentru monitorizarea conținutului audiovizual bazat pe inteligența artificială, fapt ce va întări funcția de control a conținuturilor audiovizuale.

 

Membrii CA au cooperat activ cu autoritățile europene de reglementare în domeniul audiovizualului pentru a prelua cele mai bune practici și standarde în materie de pluralism, protecția consumatorilor, accesibilitate, nediscriminarea, buna funcționare a pieței și promovarea concurenței loiale în mass-media audiovizuală.

 

Evenimentul care a consolidat poziția CA în planul cooperării internaționale a fost obținerea  statutului de membru observator al Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile media audiovizuale – ERGA, în contextul acordării Republicii Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

 

Pentru obținerea acestor, dar și a altor realizări pe parcursul anului trecut, aș dori să le mulțumesc colegilor și membrilor CA care s-au implicat pentru îndeplinirea fidelă a misiunii publice ce-i revine Consiliului Audiovizualului.

 

Vă mulțumesc pentru atenție!