Parlamentul a aprobat raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022

14.04.2023

Parlamentul a aprobat raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022

 

Astăzi deputații au examinat Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului (CA) pentru anul 2022. Raportul a fost aprobat cu majoritate de voturi. Pentru au votat 59 de deputați ai fracțiunii Partidului pentru Acțiune și Solidaritate, împotrivă s-au exprimat 10 deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, iar 13 deputați s-au abținut de la vot.

 

Raportul a fost prezentat în ședința în plen a Parlamentului de președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu. Discursul integral al președintei CA îl puteți vedea mai jos:

 

Stimate domnule Președinte al Parlamentului,

Doamnelor și domnilor deputați,

Onorată asistență,

 

Noua componență a Consiliului Audiovizualului, care și-a început mandatul pe 16 decembrie 2021, a moștenit un domeniu marcat de numeroase probleme:

 • deficiențe majore în ceea ce privește informarea corectă a populației,
 • disproporții pe piața serviciilor media,
 • concurență neloială,
 • condiții insuficiente pentru crearea și dezvoltarea conținuturilor locale,
 • lipsa transparenței proprietăților și a surselor de finanțare ale unor instituții media cu cote majore de audiență,
 • și un cadru legal primar și conex ce necesita revizuiri și completări.

 

În ceea ce ține de instituția CA, activitatea acesteia a fost marcată de capacități organizaționale, umane și tehnice limitate, raportat la misiunea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului.

 

Actuala componență a Consiliului Audiovizualului și-a formulat drept sarcină să facă ordine în audiovizualul din Republica Moldova și să dezvolte un pluralism mediatic autentic. În anul 2022, una dintre prioritățile membrilor CA a fost să pună în aplicare, corect și cu strictețe, prevederile Codului serviciilor media audiovizuale și să asigure o reglementare echitabilă a domeniului.

 

O direcție importantă în activitatea CA a fost asigurarea controlului referitor la prevederile ce țin de informarea corectă a cetățenilor. Astfel, pe parcursul anului 2022, am examinat 262 de rapoarte de monitorizare a conținuturilor audiovizuale și, doar pentru abaterile de la art. 13, am aplicat 95 de sancțiuni, dintre care amenzi de 320 000 lei.

 

Membrii Consiliului Audiovizualului au acordat atenție sporită modului în care, în programele informative și analitice, a fost reflectată agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și criza de securitate din regiune.

 

Un grup de posturi de televiziune nu au asigurat informarea corectă, încălcând principiile bunei credințe, imparțialității, echilibrului de opinii, separării faptelor de opinii. În mod particular, acestea au prezentat într-o lumină extrem de negativă statul ucrainean, respectiv – în lumină pozitivă conducerea rusă, iar o parte din ele au omis știri despre mersul războiului. Drept urmare, în legătură cu reflectarea agresiunii militare din Ucraina, CA a aplicat 55 de sancțiuni, suma totală a amenzilor fiind de 213 000 de lei.

 

În vederea asigurării concurenței loiale, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Codului serviciilor media audiovizuale, toți furnizorii de televiziune și radio au fost monitorizați cu privire la respectarea prevederilor art. 4 – programele audiovizuale locale. În acest sens, numărul sancțiunilor aplicate a fost de 120, suma amenzilor ridicându-se la 971 000 de lei.

 

Nu în cele din urmă, inspirat de practicile europene, Consiliul Audiovizualului s-a preocupat de responsabilitățile culturale ale furnizorilor de servicii media. Am inițiat, din oficiu, o monitorizare referitoare la ținuta lingvistică în programele de știri și cele de dezbateri, efort pe care actuala componență îl va continua pe durata întregului său mandat.

 

Astfel, pentru nerespectarea legislației audiovizuale, CA a aplicat furnizorilor și distribuitorilor de servicii media 447 de sancțiuni, amenzile ridicându-se la 2 milioane 340 000 de lei.

 

Pentru a aduce corectitudine pe piață, a fost revizuit și completat cadrul normativ cu privire la lista furnizorilor naționali, regionali și locali, și cel cu privire la lista must-carry, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media prin cablu. Modificările au urmărit introducerea unor criterii exacte și măsurabile, astfel încât noile liste să fie întocmite în mod obiectiv și transparent, și cu o argumentare judicioasă.

 

Pentru lista must-carry prioritate s-a dat posturilor ce respectă prevederile legate de programele locale și au cea mai mare diversitate de programe în cadrul serviciului media. Iar în urma revizuirii listei furnizorilor, în prezent, drept naționale sunt clasificate 41 de posturi – față de 13, conform clasificării făcute în 2019. Acest lucru înseamnă că 41 de posturi sunt obligate să producă programe audiovizuale locale de opt ore pe zi!, ci nu patru ore cât trebuiau să producă după clasificarea veche. Astfel, am creat condiții egale, echitabile și competitive în activitatea tuturor furnizorilor de servicii media.

СА s-a preocupat și de aplicarea corectă și judicioasă a prevederilor referitoare la regimul juridic al proprietății media. A fost efectuată o analiză a rapoartelor anuale de activitate prezentate de furnizori, care a scos la iveală abordarea formală a serviciilor media în ceea ce privește raportarea și asigurarea transparenței. De exemplu, nouă furnizori au refuzat să prezinte date privind sursele de finanțare, pe motiv că acestea ar fi secret comercial sau că informația ar fi confidențială.

 

În perioada de raportare, în temeiul autosesizării membrilor Consiliului sau al sesizărilor făcute de petiționari, au fost desfășurate 13 acțiuni de control privind respectarea condițiilor licenței de emisie.

Am acordat o atenție sporită eludării cerințelor legale referitoare la modificarea structurii asociaților furnizorilor de servicii media audiovizuale.

 

Sancțiunile aplicate în domeniul respectării regimului juridic al proprietății au avut ca efect responsabilizarea furnizorilor – în cel de-al treilea trimestru al anului trecut fiind înregistrate trei cereri de solicitare a acordului Consiliului de modificare a asociaților.

 

Am desfășurat mai multe acțiuni de control privind felul în care furnizorii își respectă propriul concept al serviciului de programe. Acestea au arătat că șapte furnizori ce dețin 11 servicii au făcut schimb de conținuturi audiovizuale, contrar concepțiilor aprobate de CA, perpetuând problema concentrării mediatice și a unor practici anti-concurențiale.

 

În ceea ce privește activitatea distribuitorilor de servicii media, CA a verificat din oficiu felul în care sunt respectate autorizațiile de retransmisiune, drepturile de autor și conexe, lista serviciilor media audiovizuale „must carry” și Dispoziția CSE nr. 5 din 2 martie 2022. De asemenea, CA a desfășurat controale de identificare a activității de retransmisiune fără actul permisiv a posturilor de televiziune.

 

Instituția și-a intensificat comunicarea și cooperarea atât cu partenerii naționali, cât și cu cei externi. Printre primele acțiuni ale noilor membri ai CA au fost consultările publice cu organizațiile de media ale societății civile și cu furnizorii și distribuitorii de servicii media, pentru a afla care sunt așteptările de la noua componență și cum vede industria audiovizuală rezolvarea problemelor din domeniu.

 

Am cooperat și cu autoritățile publice, în special Comisia Electorală Centrală, Consiliul Concurenței, Consiliul pentru Egalitate, Avocatul Poporului.

 

Am animat relațiile în cadrul Platformei europene a autorităților de reglementare EPRA și în cadrul Rețelei francofone a autorităților de reglementare a mass-media REFRAM. De asemenea, membrii CA au avut o prezență activă la Consiliul Europei, vicepreședinta Consiliului, Aneta Gonța, fiind aleasă în luna decembrie în calitate de membră a Biroului Comitetului director pentru mass-media și societatea informațională al acestei organizații paneuropene.

 

O direcție importantă, pe parcursul anului 2022, a fost actualizarea și elaborarea legislației conexe, cu scopul de a crea un cadru de reglementare mult mai clar și mai ușor de înțeles.

 

Au fost adoptate nouă decizii cu caracter normativ, printre care:

 • Regulamentul de organizare și de funcționare a Consiliului Audiovizualului;
 • Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs;
 • Strategia de dezvoltare a domeniului audiovizual pentru anii 2023–2027;
 • Regulamentul cu privire la autorizația de retransmisiune.

 

Toate actele normative au fost supuse consultărilor publice. În total, au fost inițiate consultări publice pentru aprobarea a 16 proiecte de decizii.

 

În luna iunie, Consiliul Audiovizualului a aprobat noua Structură funcțională (Organigrama) a instituției, în număr de 58 de unități (față de 64), inclusiv șapte persoane care exercită funcții de demnitate publică. Ulterior a fost declanșată procedura de reorganizare, care s-a încheiat în tr. III al anului 2022.

 

Astfel, din luna septembrie până în luna decembrie a anului trecut, am angajat 10 persoane noi, dintre care 6 sunt funcționari publici debutanți.

 

Activitatea Consiliului Audiovizualului a avut un caracter planic și previzibil, fapt ce a fost posibil prin aprobarea, în premieră, a unui Plan de acțiuni anual, și, la fel, în premieră, a unei Strategii de dezvoltare a domeniului audiovizualului pentru anii 2023–2027, care a fost supusă dezbaterilor și consultărilor publice. Astfel, a fost realizată o cerință prevăzută expres în Codul serviciilor media audiovizuale la art.75 alin 2 dedicat atribuțiilor membrilor CA.

 

Pentru anul 2023, autoritatea de reglementare își propune să susțină atât diversitatea de furnizori, de servicii media audiovizuale și de programe audiovizuale în cadrul aceluiași serviciu media audiovizual, cât și prezența furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenți economic și editorial.

 

CA va continua să transforme domeniul audiovizualului, punând accent pe:

 • respectarea prevederilor ce țin de programele audiovizuale locale;
 • protejarea spațiului audiovizual național;
 • asigurarea informării corecte;
 • respectarea regimului juridic al proprietății;
 • respectarea concepțiilor serviciilor media aprobate de Consiliu;
 • reflectarea alegerilor locale din acest an.

 

Planul de acțiuni pentru anul 2023 mai prevede elaborarea și aprobarea de noi regulamente și metodologii:

 • Regulamentul cu privire la licența de emisie;
 • Regulamentul privind conținuturile audiovizuale;
 • Regulamentul privind comunicările comerciale;
 • Metodologia de monitorizare a discursului care incită la ură.

 

Un alt obiectiv pe care și l-au propus membrii Consiliului Audiovizualului este asigurarea bunelor relații de cooperare cu autoritățile de reglementare europene, cu instituțiile internaționale și naționale, și cu societatea civilă, pentru transpunerea celor mai bune practici în asigurarea unui pluralism audiovizual autentic în Republica Moldova!

 

Vă mulțumesc pentru atenție!

 

 

Sursa foto: www.flickr.com/photos/parliamentrm/

 

 

Serviciul comunicare și relații externe

 1. casino online gambling
 2. ipl betting
 3. ipl satta
 4. online ipl satta
 5. online gambling
 6. stake casino
 7. spin casino
 8. casino slots
 9. online gambling sites
 10. twin casino
 11. online slots
 12. bet casino
 13. casino betting
 14. bet online casino
 15. video poker
 16. casino bonus
 17. cricket satta bazar
 18. free casino games
 19. classic casino
 20. ipl bookie