Practicile anticoncurențiale din audiovizual, examinate de reprezentanți ai Consiliului Audiovizualului și ai Consiliului Concurenței

24.01.2023

Membri și reprezentanți ai celor două instituții, cât și experți din țară și de peste hotare au luat parte la un atelier de lucru pe tema „Asigurarea regimului juridic al proprietății, a transparenței proprietății și a finanțării în domeniul audiovizualului”, găzduit de CA în zilele de 23-24 ianuarie.

 

În prima parte a evenimentului, a fost prezentat un studiu privind problemele legate de concentrarea proprietății în domeniul audiovizualului, situațiile dominante în formarea opiniei publice, piața de publicitate și sistemul de măsurare a rating-urilor TV în Moldova.

 

Expertul Asociației Presei Electronice APEL, Vasile State, s-a referit la piața serviciilor media audiovizuale, peisajul competițional, piața de publicitate și a prezentat date generale privind sistemul de măsurare a rating-urilor TV. Expertul APEL, Ion Bunduchi, a pus în discuție regimul juridic al proprietății, transparența proprietății, finanțarea în domeniul audiovizual și modalități de combatere a practicilor anti-concurențiale.

 

Despre pluralismul mediatic și măsurile anti-concentrare, rolul autorităților de reglementare, transparența proprietății, exemple de bune practici de limitare a concentrării, practici legate de publicitate și de măsurare a audienței și a rating-urilor mass-mediei audiovizuale a vorbit expertul internațional Jean-François Furnémont, fost președinte al Platformei europene a autorităților de reglementare EPRA și fost președinte al autorității de reglementare în audiovizual din Belgia.

 

Președinta Consiliul Audiovizualului, Liliana Vițu, președintele Consiliul Concurenței, Alexei Gherțescu, membrii CA și reprezentanții celor două instituții au analizat practicile curente din domeniu și mecanismele ce ar putea fi preluate, din perspectiva asigurării pluralismului mediatic și combaterii practicilor neconcurențiale. Discuția s-a axat și pe necesitatea de a dezvolta capacitățile celor două instituții pentru prevenirea și contracararea concentrării proprietății, descurajării practicilor anticoncurențiale și susținerii unui mediu concurențial loial.

 

De menționat că, Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, și președintele Consiliului Concurenței, Alexei Gherțescu, au semnat anterior, un Acord de colaborare, care are ca scop îndeplinirea eficientă a atribuțiilor instituționale privind asigurarea și promovarea concurenței loiale în domeniile de competență.

 

Remarcăm faptul că, elaborarea studiului și organizarea atelierului de lucru au fost susținute financiar de Ambasada Statelor Unite în Moldova.

 

 

Serviciul comunicare și relații externe