PRIMUL ÎN MOLDOVA SANCȚIONAT CU 13 MII DE LEI PENTRU REALIZARE INSUFICIENTĂ DE PRODUS LOCAL

10.06.2022

În ședința din 10 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova” privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale.

 

„TELESISTEM -TV” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova”, a fost clasificat drept furnizor privat național de servicii media, având obligația de a transmite în cadrul serviciilor de televiziune programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 8 ore.
Astfel, în perioada de raport 22-28 martie 2022, s-a atestat că serviciul media audiovizual de televiziune „Primul în Moldova” a realizat programe locale cu durata medie zilnică mai mică de 8 ore, fapt ce contravine prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale.

Respectiv, furnizorului de servicii media i-a fost aplicată următoarea sancțiune:

 

Nr.
d/o
Denumirea instituției, titularul de licență
Obiectul sancțiunii
Sancțiunea
„Primul în Moldova”, „TELESISTEM-TV” SRL
pentru încălcarea repetată a prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) din Codul serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (6)  lit. d) din Cod.
Amendă
13 000 de lei

 

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale,  „TELESISTEM-TV” SRL este obligată să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin 3 ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

 

Consiliul Audiovizualului a dispus, prin Decizia nr. 102 din 30 martie 2022, monitorizarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova privind respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, urmare a autosesizării vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța.

Astfel, Consiliul Audiovizualului a examinat rezultatele monitorizării la capitolul respectării prevederilor art. 4 alin. (3) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, în cadrul ședințelor  publice din:

 

  • 06 mai 2022 – 13 furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune : „TV-DROCHIA”, „TV Elita”, „SOR TV”, „ATV”, „Jurnal TV”, „TVR Moldova”, „TV 6”, „Orhei TV”, „TV 8”, „PRO TV Chișinău”, „Canal 2”, „Canal 5” și „Prime” (Decizia nr. 140);

  •  27 mai 2022   8 furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune: „10 TV”, „Media TV”, „POPAS TV”, „Gurinel TV”, „Publika TV”,  „Canal 3”, , „N 4” și „MEGA TV” (Decizia nr. 178);

  •  03 iunie 2022 – 11 furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune: „ITV”, „FAMILIA”, „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Agro TV Moldova”, „Cotidianul TV-CTV”, „TVC 21”, „TV-Găgăuzia”, „BAS TV”, „STV” și „Studio-L” (Decizia nr. 187).

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul