PRO TV CHIȘINĂU sancționat cu 61 000 de lei pentru depășirea cotei de publicitate

05.02.2024

PRO TV CHIȘINĂU a fost sancționat cu 11 amenzi în sumă de 61 000 de lei pentru că a difuzat publicitate peste norma stabilită de lege, iar două programe audiovizuale au fost întrerupte de publicitate la intervale mai mici decât prevede legislația, în cadrul ședinței Consiliului Audiovizualului din 2 februarie.

 

Controlul programelor difuzate în orele de maximă audiență de seară din 23 decembrie 2023, intervalul orar 17:00 – 24:00, a arătat că timpul de publicitate peste durata maximă admisă a variat între 23 sec. și 05 min. 09 sec. În total au fost 6 depășiri cu o durată de 20 min. 51 sec. Drept urmare, postul a fost sancționat cu două amenzi de 5 000 de lei fiecare, cu două a câte 6 000 de lei și cu altele două de 7 000 de lei fiecare.

 

Proporția de spoturi publicitare şi de spoturi de teleshopping într-un interval de o oră nu poate depăși 20%, respectiv 12 minute ca durată cumulată, conform prevederilor art. 67 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA).

 

Totodată, s-a atestat că filmul artistic „Miracolul de pe strada 34” a fost întrerupt de patru ori de publicitate la un interval mai mic de 30 de minute, iar buletinul de știri retransmis „Știrile PRO TV”, a fost întrerupt o dată la un interval de aproximativ 25 de minute. Potrivit art. 66 alin. (3) din CSMA, difuzarea filmelor concepute pentru televiziune, a operelor cinematografice şi a programelor de ştiri poate fi întreruptă de publicitate şi/sau de teleshopping o singură dată la un interval de cel puțin 30 de minute.

 

CSMA prevede la art. 84 alin. (5) lit. j) că sancțiunea pentru nerespectarea condițiilor de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale se aplică pentru fiecare caz de încălcare constatat.

 

Controlul a fost dispus prin decizia nr. 422 din 28 decembrie 2023, la inițiativa vicepreședintei Consiliului Audiovizualului, Aneta Gonța.