Raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului pentru 2023 a fost aprobat

23.02.2024

În ședința de azi, membrii Consiliului Audiovizualului au votat în unanimitate pentru aprobarea Raportului anual de activitate al instituției pentru 2023.

 

Pe parcursul anului, CA a urmărit să susțină diversitatea și pluralismul prin aplicarea consecventă a Codului serviciilor media audiovizuale, revizuirea legislației conexe, sporirea transparenței proprietății și finanțării mass-media.

 

Instituția a obținut calitatea de membru observator al Grupului autorităților europene de reglementare pentru serviciile media audiovizuale – ERGA, în contextul acordării Republicii Moldova a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană.

 

O altă realizare este organizarea concursului de selectare a unei instituții specializate în măsurarea cotelor de audiență și a cotelor de piață, conform uzanțelor internaționale și a celor mai bune practici. Regulamentul aferent concursului și Caietul de sarcini pentru companiile de măsurare au fost elaborate cu suportul unei experte internaționale din Marea Britanie.

 

Pentru prima dată, în perioada electorală, CA a monitorizat toți furnizorii de servicii media ale căror declarații privind reflectarea alegerilor au fost aprobate. Rezultatele monitorizărilor au arătat că unii furnizori nu au respectat principiile echității, echilibrului și imparțialității și prevederi din Codul electoral.

 

Consiliul s-a preocupat de protejarea spațiului audiovizual național, prin controlul furnizorilor și distribuitorilor ce transmiteau posturi de televiziune și programe de știri din Federația Rusă, interzise prin legislație. Au mai fost aprobate două metodologii, privind constatarea și evaluarea cazurilor de dezinformare în conținuturile audiovizuale și cea de monitorizare a discursului de ură.

 

Controalele pe programe locale, în limba română sau difuzate în orele de maximă audiență au arătat că o jumătate din serviciile media active nu au suficient conținut local, în timp ce altele au reuțit să-și sporească semnificativ volumul producției autohtone.

 

Și responsabilitățile culturale s-au aflat în vizorul CA, 9 servicii de televiziune fiind avertizate public pentru carențe în exprimarea orală în programele audiovizuale. În ce privește uniformizarea volumului sunetului la TV, au fost supuse controlului 44 de servicii de televiziune, față de 15 în 2022, dintre care 31 s-au ales cu sancțiuni. Durata admisă de publicitate, la fel, a fost verificată.

 

Monitorizările pe felul în care televiziunile și-au respectat propriile concepții de programe au arătat modul în care a migrat conținutul de la unele posturi către altele sau că diferiți proprietari au acționat concertat, încercând să emită prin intermediul altor servicii de televiziune.

 

A fost urmărită prezența posturilor din lista „must carry”, respectarea proporției de 50 la sută de servicii de televiziune în limba română și cu subtitrare/dublare în limba română și cel puțin 50% din serviciile de televiziune să provină din statele membre ale UE, SUA, Canada și din statele terțe care au ratificat Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră.

 

Pentru încălcări ale legislației audiovizuale, autoritatea a aplicat 371 de sancțiuni cu amenzi în sumă totală de 3 140 500 de lei, față de 447 de sancțiuni acordate în 2022 când amenzile au fost de 2 340 000 de lei. Faptul că suma amenzilor a crescut, în contextul reducerii numărului de sancțiuni, se explică prin trecerea graduală la o altă treaptă de sancționare, prin aplicarea sancțiunilor pentru neprotejarea spațiului național audiovizual și pentru încălcări în reflectarea alegerilor.

 

În contextul celor 38 de soluții date de instanțele de judecată pe parcursul anului 2023, în dosarele în care au fost contestate deciziile de sancționare, toate au fost în favoarea CA.

 

În vederea fortificării resurselor instituționale, autoritatea a beneficiat de o donație de echipamente din partea Uniunii Europene în valoare totală de 125 de mii de euro. Cu susținerea SUA, a Olandei și a Delegației UE, a fost dezvoltat un soft specializat pentru monitorizarea conținutului audiovizual bazat pe inteligența artificială, care va ajuta la efectuarea analizei cantitative a conținuturilor.