REGULAMENTUL PRIVIND DREPTUL DE UTILIZARE A SLOTURILOR DIN MULTIPLEX ȘI/SAU A FRECVENȚELOR RADIO PRIN CONCURS, APROBAT

17.06.2022
În cadrul ședinței de astăzi, 17 iunie 2022, Consiliul Audiovizualului a aprobat Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs, care poate fi consultat în anexă.

Este de menționat că proiectul documentului a fost supus consultărilor publice în vederea asigurării transparenței în procesul decizional.

 

Urmare a consultărilor publice, CA a ajustat Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs.
Regulament are ca obiect de reglementare condițiile, criteriile de evaluare și procedura de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și a frecvențelor radio. Dreptul de utilizare a sloturilor din multiplex și a frecvențelor radio se acordă în conformitate cu prevederile din Codul serviciilor media audiovizuale nr.174/2018, Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și alte acte normative.

Regulamentul va intra în vigoare în momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Serviciul Comunicare și relații cu presa