REGULAMENTUL PRIVIND DREPTUL DE UTILIZARE A SLOTURILOR DIN MULTIPLEX ȘI/SAU A FRECVENȚELOR RADIO PRIN CONCURS, DEFINITIVAT

27.05.2022

Consiliul Audiovizualului a aprobat, în ședința publică din 27 mai 2022, proiectul definitivat al Deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs, ca urmare a consultărilor publice (în anexa nr. 1).

 

Este de menționat că la data de 06 mai 2022, în vederea asigurării transparenței în procesul decizional, Consiliul Audiovizualului (CA) a inițiat consultările publice asupra documentului. Au fost recepționate propuneri din partea Asociației Presei Electronice, ÎS „Radiocomunicații”, Cooperativa „Molodosti”, fondatoarea serviciului media audiovizual „Elita TV”, și AO „Asociația Radiodifuzorilor Regionali Independenți”. Unele propuneri au fost acceptate parțial, iar altele au fost respinse de autoritatea de reglementare (în anexa nr. 2).

 

Proiectul Deciziei va fi remis Ministerului Justiției spre expertizare, Centrului Național Anticorupție pentru expertiza anticorupție și altor autorități publice spre avizare (Consiliul Concurenței, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației), în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul
Anexa nr.1 REGULAMENT
cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs
Anexa nr. 2 SINTEZA
rezultatelor examinării amendamentelor, propunerilor și obiecţiilor la proiectul Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs