Reprezentanții CA în vizită de lucru la autoritatea de reglementare din Marea Britanie

18.12.2023

Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, vicepreședinta CA, Aneta Gonța, și reprezentanți ai aparatului instituției s-au aflat într-o vizită de lucru la autoritatea de reglementare și concurență din sfera audiovizuală, de telecomunicații și de servicii de poștă din Marea Britanie – Ofcom (Office of Communications).

 

 

Întrevederile care au avut loc în zilele de 13 și 14 decembrie 2023, ca parte a suportului instituțional susținut de Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, au ținut de strategiile organizației britanice, cercetările efectuate de aceasta, domeniile de aplicare și influența lor în argumentarea și luarea deciziilor la nivel de subdiviziuni și cel instituțional. Temele de discuție au mai vizat politicile publice, activitatea de licențiere, modul de organizare a comunicării externe, monitorizarea programelor, inclusiv în perioada electorală, evaluarea petițiilor, cadrul legal, raportarea și relațiile cu autoritățile statului, precum și cu instituțiile de învațământ, organizațiile neguvernamentale și alte parți intersate, cât și organizarea personalului.

 

Cu directoarea departamentului de Politici internaționale, Camilla Bustani, șefa unității Politici audiovizuale internaționale, Maria Donde, șefa Departamentului cooperare și colaborare internațională, Julie Mamou, au fost punctate direcțiile de activitate ale organizației, elementele pe care se axează colaborarea cu instituțiile statului și raportarea față de public și Parlament.

 

Despre caracterul strategic și influența cercetărilor pe diverse domenii de interes în sfera de reglementare, reprezentanții CA au vorbit cu directorul de grup pe Strategii și cercetare, Yih-Choung The.

 

O sesiune practică s-a referit la aspectele monitorizării programelor și felul cum sunt tratate petițiile. Reprezentanții CA au asistat la o ședință în care echipa de monitorizare, alături de directorul pe Standarde și protecția publicului, a analizate mai multe cazuri pe care publicul s-a plâns autorității.

 

Un alt aspect prioritar a vizat aplicarea cadrului legal, inclusiv privind monitorizarea alegerilor. Șeful direcției Licențiere furnizori a CA, Sergiu Martin, și șeful secției juridice, Grigore Chițanu, au făcut un schimb de practici în ce privește condițiile pe care trebuie să le întrunească o companie sau o persoană pentru a obține o licență.

 

În perioada 12-13 iunie a.c., reprezentantele Ofcom, Maria Donde și Julie Mamou, s-au aflat într-o misiune de informare la Chișinău.