REPUBLICA MOLDOVA A FOST INCLUSĂ ÎN BAZA DE DATE A OBSERVATORUL EUROPEAN AL AUDIOVIZUALULUI - MAVISE

19.07.2022

În premieră, începând cu 18 iulie 2022, furnizorii de servicii media audiovizuale de televiziune care dețin licență de emisie eliberată de Consiliul Audiovizuale sunt parte a registrului MAVISE. Baza de date cu acces gratuit privind serviciile audiovizuale http://mavise.obs.coe.int/ este gestionată de Observatorul European al Audiovizualului (OEA).

 

Despre includerea Moldovei în acest registru, președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a discutat cu reprezentanții OEA la Reuniunea Platformei europene a autorităților de reglementare EPRA, care a avut loc la Anvers, Belgia, în luna mai 2022.

 

MAVISE este o bază de date cu acces gratuit privind serviciile audiovizuale din 41 de țări europene și Maroc, ce permite căutări interactive în registrele autorităților și/sau ministerelor europene de reglementare a audiovizualului. MAVISE oferă, atunci când este fezabil, informații despre proprietarul final al furnizorului de servicii, precum și informații despre țara de jurisdicție a canalelor de televiziune, a serviciilor la cerere și a platformelor de partajare video disponibile în Spațiul Economic European, în conformitate cu Directiva 2018/1808 privind serviciile media audiovizuale. Informațiile privind jurisdicția sunt colectate pe baza contribuțiilor făcute de autoritățile naționale de reglementare și nu sunt evaluate de Observator. Actualizarea bazei de date are loc în mod regulat, la 2 luni de la înregistrarea oricărei modificări în registrele naționale.

 

Gestionarea MAVISE este susținută de programul CREATIVE EUROPE al Uniunii Europene.

 

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul