ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 04 MARTIE 2022

04.03.2022

Autoritatea în domeniul reglementării audiovizuale va monitoriza, începând de astăzi, și distribuitorii, și furnizorii de servicii media în contextul dispoziției nr. 5 a Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE) cu privire la suspendarea difuzării și retransmisiunii unor programe care au fost produse inițial în state care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră, cu excepția filmelor artistice și de scurt metraj, și a emisiunilor de divertisment care nu au conținut militar.

 

Este de menționat că autoritatea de reglementare a informat toți furnizorii și distribuitorii de servicii media despre prevederile dispoziției CSE din 2 martie. Consiliul Audiovizualului a pus la dispoziția acestora și lista țărilor care nu au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat 6 chestiuni pe ordinea de zi.

Astfel, au fost prelungite, pentru o perioadă de nouă ani, termenul licențelor de emisie a cinci furnizori de servicii media:

 

– „Telestar Media” SRL, pentru postul de televiziune „Canal 3”;

– „Studio-L” SRL, pentru postul de televiziune „Studio-L”;

– „LV-Topal” SRL, pentru postul de televiziune „BAS TV”,

– „PRO MEDIA” SRL, pentru postul de televiziune „Media TV”,

– „PRO MEDIA” SRL, pentru postul de radio „Radio MEDIA”.

 

Au fost eliberate, pe o perioadă de zece ani, autorizații de retransmisiune distribuitorilor de servicii media: ANDRIDAN IMPEX” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „Andridan-TV” din s. Brăila și com. Băcioi (mun. Chișinău), s. Piatra Albă și s. Mileştii Mici (r-nul. Ialoveni) și „MOLDTELECOM” SA pentru studioul de televiziune prin IPTV „MAX TV” din Republica Moldova.

Totodată, Consiliul Audiovizualului a admis cererea de retragere a Autorizației de retransmisiune, eliberată „TV-TRUC” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „Prut” din mun. Cahul.

 

Au fost respinse cererile prealabile depuse de către „Telestar Media” SRL și „General Media Group Corp.” SRL, care au solicitat anularea, în parte, a Deciziei CA nr. 19 din 26 ianuarie 2022 Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media audiovizuale, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, prin care „Canal 2” a fost sancționată cu amendă de 10 000 de lei, „Canal 3” – cu amendă de 15 000 de lei, „Prime” – cu amendă de 10 000 de lei, și „Publika TV” – cu amendă de 10 000 de lei. Membrii Consiliului Audiovizualului au considerat argumentele invocate de „Telestar Media” SRL  și „General Media Group Corp.” SRL ca neîntemeiate.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul