ȘEDINȚA PUBLICĂ A CONSILIULUI AUDIOVIZUALULUI DIN 23 FEBRUARIE 2022

23.02.2022
Consiliul Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 23 februarie, în ședință publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat 4 sesizări ale AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”, referitor la:

 

1. „NTV Moldova” – „Ancheta a fost efectuată… cu Leonid Kanevsky”/ (orig. „Следствие вели с Леонидом Каневским”), emisiune documentară de autor, retransmisă din Federația Rusă, care face reconstituirile celor mai răsunătoare și odioase crime în perioada URSS”. În procesul de clasificare a programelor, furnizorul de servicii media nu a ținut cont de criteriile de clasificare a programelor audiovizuale, prevăzute la pct. 129 al „Regulamentului privind conținuturile audiovizuale”, neputând astfel să asigure protecția minorilor, precum și informarea pertinentă și obiectivă a publicului cu privire la natura reală a conținutului programului difuzat. Programul audiovizual conține scene sângeroase, împușcături, descrierea detaliată a scenariului săvârșirii unui omor și alte imagini de acest fel, care pot afecta în mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Rezultatele monitorizării au atestat că „NTV Moldova”, la difuzarea respectivului documentar,  a încălcat prevederilor  art. 15 alin. (6) din Codul serviciilor media audiovizuale, fapt pentru care a fost sancționat cu avertizare publică;

 

2. „Primul în Moldova” – talk-show-ul „Время Покажет” („Timpul va arăta”), un program audiovizual produs de „Первый Канал”, furnizor de servicii media audiovizuale din Federația Rusă. Conținutul retransmis conține elemente de dezinformare, mesaje de instigare la ură, discriminare și un limbaj trivial și obscen, fapt care contravine prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Este de menționat că perioada la care face referință petiționara (27, 28, 29 decembrie 2021 în petiția nr. nr. 47/CJI din 31 ianuarie 2022) a depășit termenul legal de păstrare a înregistrărilor de către furnizorul de servicii media, iar link-urile la care face trimitere petiționarul sunt preluate de pe Youtube, fapt care nu poate să confirme cu exactitate  difuzarea integrală a emisiunii „Время Покажет”, de către postul de televiziune „Primul în Moldova”. În acest context Consiliul Audiovizualului a respins petiția AO „Centrul pentru Jurnalism Independent”;

 

3. „Prime” – producția cinematografică „Непосредственно Kaxa” a fost marcată eronat cu semnul de avertizare „AP” (deși producătorul a indicat 18+), deoarece conține numeroase scene de violență, bătăi sângeroase și un vocabular injurios, limbaj trivial și obscen cu potențialul de a afecta în mod grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor. Rezultatele monitorizării au atestat că filmul serial gen comedie, de producție rusească, „Непосредственно Kaxa”, care a fost însoțit de semnul de avertizare AP (acord parental) cu subtitrare în limba română,  include o serie de scene de violență fizică, limbaj și gesturi indecente susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică sau morală a minorilor, fapt pentru care postul de televiziune „Prime” a fost sancționat cu amendă în mărime de 10 000 de lei;

 

4. „Canal 3” – filmele: „O dată în America/ Однажды в Америке/ Once Upon a Time in  America”,  „Basic Instinct 2”, „Ares”, „Daredevil” și „Revolver” conțin scene de violență fizică, psihică, scene erotice, limbaj obscen, consum de tutun și băuturi alcoolice. Dat fiind faptul că furnizorul de servicii media „Canal 3” din motive tehnice nu a avut posibilitatea de a prezenta înregistrările video solicitate, precum și din motivul neprezentării acestora de către petiționar, monitorizarea filmelor indicate în petiție nu a fost posibilă. În această ordine de idei, Consiliul Audiovizualului a respins petiția Asociației Obștești „Centrul pentru Jurnalism Independent”.

 

Consiliul prelungit licențele de emisie pentru1. Instituţia Publică Compania „Teleradio-Moldova” pentru postul de televiziune „Moldova 2”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară, prin Multiplexul A și pe pagina web www.trm.md în format: Generalist; 2. AO „Media-Grup MERIDIAN” pentru postul de radio „Eco FM”, al cărui serviciu de programe urmează a fi difuzat pe frecvențele: 98,5 MHz – Ștefan-Vodă, P.A.R. – 33,0 dBW; 97,6 MHz – Fălești, P.A.R. maximă – 20,0 dBW, reducere în sectorul 1100 – 1400 până la P.A.R. – 15,5 dBW, polarizarea – verticală, înălțimea efectivă maximă a antenei – 87 m.; 100,2 MHz – Sângerei, P.A.R. – 19,0 dBW; 104,4 MHz – Anenii Noi, P.A.R. – 24,0 dBW și  88,9 MHz – Ungheni, P.A.R. – 22,0 dBW și pe pagina web www.ecofm.md, în format tematic – domeniul: Protecția mediului, și a reperfectat condițiile la autorizațiile de retransmisiune eliberate: „GLAVSLAVIA” SRL, „Orange Moldova” SA, „Sun Communications” SRL și „MOLDCELL” SA.

 

Consiliul Audiovizualului a inițiat consultări publice asupra proiectului de decizie referitor la clasificarea furnizorilor de servicii media audiovizuale. Propunerile urmează a fi remise, până la data de 10 martie 2022, la adresa electronică [email protected].

 

Consiliul Audiovizualului a aprobat Lista serviciilor media audiovizuale „must carry”care cuprinde:

 

  1. Moldova-1;
  2. Moldova-2;
  3. TV-Găgăuzia (obligatoriu pentru retransmisie în UTA Găgăuzia);
  4. TVR Moldova.

 

Pentru anul 2022, au fost stabilite următoarele criterii de aprobare a listei „must carry”: 1. Serviciile sunt libere la retransmisiune; 2. Are calitatea de furnizor public de servicii media; 3. Principiul reciprocității.

În cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a examinat demersurile Autorității Naționale de Integritate și AO Ecovisio de mediatizare a unor spoturi video. Urmare a dezbaterilor publice, membrii Consiliului au susținut solicitarea AO Ecovisio și au recomandat spre mediatizare 6 (șase) spoturi ce vizează problema micșorării volumului de deșeuri din cadrul campaniei „Vreau Moldova fără deșeuri”, cu genericele:

 

1. Alege produsul mai puțin ambalat sau în ambalaj reciclabil! Alege produse autohtone;

2. Compostează deșeurile alimentare!

3. Sortează deșeurile și du-le la reciclare!

4. Planifică-ți cumpărăturile din timp. Ia cu tine torba eco, sacoșele din stofă, recipiente de multiplă folosință pentru produse și volumul de deșeuri acumulate acasă va scădea!

5. Iubești să bei cafeaua în parc, iubește și Natura! Ia cu tine o cană de multiplă folosință!

6. Redu deșeurile nereciclabile!

 

Tot în cadrul ședinței, Consiliul Audiovizualului a luat act de Raportul de activitate pentru anul 2021 al Consiliului Audiovizualului. Acesta, în conformitate cu art. 87 alin. (2) din Codul serviciilor media audiovizuale, va fi prezentat Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului Republicii Moldova și publicat pe pagina web oficială a autorității.

La rubrica Diverse, Consiliul a avizat proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova. Proiectul în cauză are drept scop promovarea lecturii în societate și reglementarea unui mecanism de responsabilizare a instituțiilor educaționale, autoritățile publice locale și centrale prin impunerea unor măsuri de parteneriat care să aibă scop final, promovarea lecturii, culturii cititului, în primul rând printre copii și tineri.

 

De asemenea, în legătură cu escaladarea situației din regiune, membrul Consiliului Audiovizualului, Ruslan Mihalevschi, a propus extinderea perioadei de monitorizare tematică a posturilor de televiziune Moldova 1, Prime, Jurnal TV, NTV Moldova și Primul în Moldova, referitor la respectarea prevederilor art. 13 alin. (1), (4), (5), (6) și art. 17 alin. (3) din Codul serviciilor media audiovizuale, inițiată în ședința din 16 februarie curent, în contextul subiectului potențialului conflict militar din Ucraina și a crizei de securitate din Europa de Est, prin includerea adițională a zilelor de 21 și 22 februarie 2022.

Informații detaliate găsiți pe audiovizual.md, la Rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul